Swahili   Hausa   Afrikaans   Igbo   Xhosa   Yoruba   Zulu  Amharic  Malagasy Somali

Jumladaha buluugga ah (inta u dhexeysa laba baaragaraaf), waxay ku siin doonaan sharraxaad kitaabiga ah dhammaystir ah, kaliya dhagsii. Maqaallada Baybalka waxaa badanaa lagu qoraa afar af: Ingiriis, Isbaanish, Boortaqiis iyo Faransiis. Hadday ahaan lahayd in lagu qoro af soomaali, waxaa lagu ku xusan

Ballanqaadka Yehowah

"oo colaad baan idin dhex dhigi doonaa adiga iyo naagta, iyo farcankaaga iyo farcankeeda; oo madaxaaguu burburin doonaa, adiguna cedhibtiisaad burburin doontaa"

(Bilowgii 3:15)

Idaha kale

"Ido kale ayaan leeyahay oo aan kuwa xeradan ahayn, kuwaasna waa inaan keenaa, waxayna maqli doonaan codkayga, oo waxaa jiri doona adhi keliya iyo adhijir keliya"

(Yooxanaa 10:16)

Si taxaddar leh oo loo akhriyo Yooxanaa 10:1-16 waxay muujinaysaa in dulucdu tahay aqoonsiga Masiixa inuu yahay adhijirka runta ah xertiisa, idaha.

Yooxanaa 10:1 iyo Yooxanaa 10:16 waxaa ku qoran, "Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Kii aan xerada idaha illinka ka soo gelin ee meel kale ka soo fuulaa, kaasi waa tuug iyo waxdhace. (...) Ido kale ayaan leeyahay oo aan kuwa xeradan ahayn, kuwaasna waa inaan keenaa, waxayna maqli doonaan codkayga, oo waxaa jiri doona adhi keliya iyo adhijir keliya". Tani "xerada idaha" waxay ka dhigan tahay dhulkii Ciise Masiix ku wacdiyey, Qaranka Israa'iil, ee macnaha guud ee sharciga Muuse: "Laba-iyo-tobankan Ciise ayaa diray oo amray isagoo leh, Jid ka mid ah jidadka dadka aan Yuhuudda ahayn ha marina, magaalo ka mid ah magaalooyinka reer Samaariyana ha gelina, laakiin waxaad u tagtaan idaha lunsan oo guriga Israa'iil ah" (Matayos 10:5,6). "Laakiin wuxuu u jawaabay oo ku yidhi, La iima soo dirin, idaha lunsan oo reer binu Israa'iil maahee" (Matayos 15:24). Xerada idaha sidoo kale waa "guriga Israa'iil".

Yooxanaa 10:1-6 waxaa ku qoran in Ciise Masiix uu ka soo muuqday albaabka "Xerada idaha" hortiisa. Tani waxay dhacday markii la baabtiisay. "Ilaaliyaha" wuxuu ahaa Yooxanaa Baabtiisaha (Matayos 3:13). Markii baabtiiskii Ciise, oo noqday Masiixa, Yooxanaa Baabtiisaha ayaa albaabka u furay oo ka marag furay inuu Ciise yahay Masiixa iyo Wanka Ilaah: "Maalintii labaad Yooxanaa wuxuu arkay Ciise oo ku soo socda, oo wuxuu yidhi, Bal eega Wanka Ilaah ee dembiga dunida qaadaya" (Yooxanaa 1:29-36).

Yooxanaa 10:7-15, isagoo ku sii socda isla mowduuca Masiixa, Ciise Masiix wuxuu adeegsaday tusaale kale isagoo isu tilmaamaya inuu yahay "Albaabka", meesha keliya ee laga geli karo si la mid ah Yooxanaa 14:6: "Markaasaa Ciise wuxuu Toomas ku yidhi, Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha. Ninna Aabbaha uma yimaado, xaggayguu ku yimaado maahee". Mawduuca ugu muhiimsan ee mawduuca had iyo jeer waa Ciise Masiix sida Masiixa. Laga soo bilaabo aayadda 9, ee isla tuducdii (wuxuu beddelayaa tusaalaha mar kale), wuxuu isu magacaabay adhijirka daajiya idihiisa. Waxbarashadu waxay ku salaysan tahay isaga iyo habka uu u daryeelo idihiisa. Ciise Masiix wuxuu isu magacaabay inuu yahay adhijirka ugu wanaagsan oo naftiisa u bixin doona xertiisa oo jecel idihiisa (adhijirka mushaharka qaata ee aan naftiisa halis u gelin doonin idaha aan isaga lahayn). Mar kale diiradda waxbaridda Masiixu waa sida adhijir naftiisa u huri doona idihiisa (Matayos 20:28).

Yooxanaa 10:16-18: "Ido kale ayaan leeyahay oo aan kuwa xeradan ahayn, kuwaasna waa inaan keenaa, waxayna maqli doonaan codkayga, oo waxaa jiri doona adhi keliya iyo adhijir keliya. Sidaas daraaddeed Aabbuhu waa i jecel yahay, waayo, naftaydaan bixiyaa inaan mar kale qaato. Ninna igama qaado, laakiin anaa iska bixiya. Waxaan leeyahay amar aan ku bixiyo, waanan leeyahay amar aan haddana ku soo qaato. Amarkan waxaan ka helay Aabbahay".

Markaad akhrido aayadahan, adigoo tixgelinaya macnaha guud ee aayadaha hore, Ciise Masiix wuxuu wakhtigaas ku dhawaaqay fikrad cusub, kaas oo ah inuu naftiisa u huro ma aha oo kaliya inuu u hiiliyo xertiisa Yuhuudda ah, laakiin sidoo kale wuxuu u hiilinayaa kuwa aan Yuhuudda ahayn. Xaqiiqdu waxay tahay, amarkii ugu dambeeyay ee uu xertiisa ku siiyey, ee ku saabsan wacdinta, waa kan: "Laakiinse waxaad heli doontaan xoog markii Ruuxa Quduuska ahi idinku soo dego; oo markhaatiyaal ayaad iiga noqon doontaan Yeruusaalem, iyo Yahuudiya oo dhan, iyo Samaariya, iyo meesha dunida ugu fog" (Falimaha Rasuullada 1:8). Isla wakhtiga baabtiiskii Korneeliyos ayaa ereyadii Masiixa ee ku sugan Yooxanaa 10:16 bilaabi doona inay rumoobaan (eeg xisaabta taariikhda Falimaha Rasuullada 10).

Haddaba, “Idaha kale” ee Yooxanaa 10:16 waxay khuseeyaan Masiixiyiinta aan Yuhuudda ahayn. Sida ku jirta Yooxanaa 10:16-18 , waxay qeexaysaa midnimada idaha ee addeecida Masiixa. Waxa kale oo uu kaga hadlay xertiisii ​​wakhtigiisii ​​inay ahaayeen “idoyahow yari”: “Ha baqina, idoyahow yari, waayo, Aabbihiin waxaa ka farxiya inuu boqortooyada idin siiyo” ( Luukos 12:32). Bentakostiga sanadka 33, xertii masiixu waxay tirsadeen 120 kaliya (Falimaha Rasuullada 1:15). Waxaynu akhrin karnaa in tiradoodu ay kor u kici doonto dhawr kun (Falimaha Rasuullada 2:41 (3000 oo naf); Falimaha Rasuullada 4:4 (5000)). Masiixiyiinta cusub, labadaba waagii Masiixa iyo kuwii rasuulladiiba, waxay u taagnaayeen "adhi yar" marka loo eego tirada guud ee dadka reer binu Israa'iil iyo ka dib dhammaan quruumaha kale, waagaas.

Aan midowno siduu Ciise Masiix u weydiiyey Aabihii

"Kuwan oo keliya kuu baryi maayo, waxaanse weliba kuu baryayaa kuwa igu rumaysanaya hadalkooda aawadiis, inay dhammaan mid ahaadaan, sidaad adigu, Aabbow, iigu jirtid, aniguna aan kuugu jiro, inay iyaguna inoogu jiraan, in dunidu rumaysato inaad i soo dirtay" (Yooxanaa 17:20,21).

Waa maxay fariinta halxidhan sheegiddu? Yehowah Ilaahay wuxuu ku wargaliyay in qorshihiisa ah inuu ku buuxiyo dhulka bani aadamka ah ee xaqnimada ah la xaqiijin doono hubaal (Bilowgii 1: 26-28). Ilaah wuxuu faraca Aadan farcankiisa ku badbaadin doonaa “farcanka naagta” (Bilowgii 3:15). Waxsii sheegiddani waxay ahayd "qarsoodi xur ah" qarniyo badan (Markos 4:11, Rooma 11:25, 16:25, 1 Korintos 2: 1,7 "qarsoodiga quduuska ah"). Waa kan macnaha halxidhan sheegiddu:

(Ciise Masiix waa boqorka jannada ah ee boqortooyada Ilaah, oo uu aasaasey aabihiis, Yehowah ah Ilaah, sanadkii 1914 (sida ku xusan taariikhdii kitaabiga ahayd ee sheegiddii Daanyeel cutubka 4))

Naagtu: Waxay metelaysaa dadka jannada ee Ilaah, oo ka kooban malaa'igaha jannada ku jira: "Markaasaa waxaa samada ka muuqatay calaamo weyn, taas oo ahayd naag qorraxda huwan, oo dayaxuna wuxuu ka hooseeyey cagaheeda, madaxana waxaa u saarnaa taaj laba iyo toban xiddigood ah" (Muujintii 12:1). Naagtan waxaa lagu tilmaamay inay tahay "Laakiinse Yeruusaalemta sare waa xor, waana hooyadeen" (Galatiya 4:26). Waxaa lagu qeexay inay tahay "Yeruusaalem jannada ah": "Laakiin idinku waxaad timaadeen Buur Siyoon iyo magaaladii Ilaaha nool oo ah Yeruusaalemtii jannada, oo waxaad u timaadeen guutooyin malaa'igo ah oo isu soo ururay" (Cibraaniyada 12:22). Tobannaan kun oo sano, sida Saarah, naagtiisii ​​Ibraahim, naagtan jannada ahayd madhalays (Bilowgii 3:15): "Rabbigu wuxuu leeyahay, Faraxsanow, madhalaysta aan dhalinay, hees ku dhufo oo mashxarad, taada aan carruur ku foolanay, waayo, tan cidlowday carruurteedu waa ka badan yihiin tan ninka leh carruurteeda" (Ishacyaah 54:1). Waxsii sheegiddan waxay shaacisay in naagtan jannada ku jirta ay dhaleyso carruur badan (Boqorka Ciise Masiix iyo boqorada iyo wadaaddada 144,000).

Farcankeeda haweeneyda: Buugga Muujintii wuxuu shaaca ka qaadayaa wiilkan inuu yahay: "Markaasaa waxaa samada ka muuqatay calaamo weyn, taas oo ahayd naag qorraxda huwan, oo dayaxuna wuxuu ka hooseeyey cagaheeda, madaxana waxaa u saarnaa taaj laba iyo toban xiddigood ah, oo uur bay lahayd; wayna qaylinaysay iyadoo foolanaysa oo xanuunsanaysa oo doonaysa inay umusho. (...) Oo waxay umushay ilmo lab; kaas oo loo xugmay inuu quruumaha oo dhan ul bir ah ku xukumo; oo ilmaheediina waxaa kor loogu qaaday xagga Ilaah iyo carshigiisa" (Muujintii 12:1,2,5). Wiilkanu waa Ciise Masiix, oo ah boqorka boqortooyada Ilaah: "Nin weyn buu ahaan doonaa, waxaana loogu yeedhi doonaa Wiilka Kan ugu sarreeya, Rabbiga Ilaaha ahuna wuxuu siin doonaa carshigii awowgiis Daa'uud. Weligiiba wuxuu boqor u ahaan doonaa dadkii Yacquub" (Luukos 1:32,33, Sabuurradii 2).

Abeesadii asliga ahayd waa Shayddaanka: "Oo masduulaagii weynaa oo ahaa maskii duqa ahaa hoos baa loo soo tuuray, kaasoo la yidhaahdo Ibliis iyo Shayddaan, kii dunida oo dhan khiyaaneeyey. Waxaa isaga lagu soo tuuray dhulka, oo malaa'igihiisiina hoos baa loola soo tuuray isaga” (Muujintii 12: 9).

Farcankeeda masaska waa cadaawayaasha jannada iyo kuwa dhulka, waa kuwa si firfircoon ula dagaallama madax-bannaanida Ilaah, ka dhanka ah Boqorka Ciise Masiix iyo kan quduusiinta ah ee dhulka jooga: "Abeesooyin yahow, dhal jilbisay, sidee baad uga baxsan doontaan xisaabta jahannamada? Sidaa darteed, waxaan idiin soo dirayaa nebiyo iyo kuwa xigmadda leh iyo culimo. Qaarkood waad dili doontaan oo iskutallaabta ku qodbi doontaan, qaarkoodna sunagogyadiinna ayaad ku karbaashi doontaan, oo magaalo ilaa magaalo ayaad ku silcin doontaan, inuu dushiinna ku soo dego dhiiggii xaqa ahaa oo dhulka ku daatay oo dhan oo laga bilaabo dhiigga Haabiil kii xaqa ahaa ilaa dhiigga Sakariyas ina Barakiyas kan aad ku disheen meesha qoduuska ah iyo meeshii allabariga dhexdooda" (Matayos 23:33-35).

Dhaawaca ciribta ee haweeneyda waa dhimashadii wiilka Ilaah, Ciise Masiix: "oo markuu nin u ekaaday, ayuu is-hoosaysiiyey oo addeecay inuu dhinto, xataa inuu iskutallaabta ku dhinto” (Filiboy 2:8). Si kastaba ha noqotee, dhaawicii ciribta ayaa laga bogsaday sarakiciddii Ciise Masiix: "oo waxaad disheen Amiirkii nolosha, kan Ilaah ka sare kiciyey kuwii dhintay, annaguna markhaatiyaal baannu ka nahay” (Falimaha Rasuullada 3:15).

Masaska madaxa burburiyey waa halaagga weligiis ah ee Shaydaanka iyo cadawga dhulka ee Boqortooyada Ilaah: "Oo Ilaaha nabaddu Shayddaan buu haddiiba cagihiinna hoostooda ku burburin doonaa" (Rooma 16:20). "Oo Ibliiskii iyaga khiyaanayn jirayna waxaa lagu dhex tuuray baddii dabka iyo baaruudda ahayd, halkaas oo ay ku jiraan bahalkii iyo nebigii beenta ahaa, oo iyaga waxaa la cadaabi doonaa habeen iyo maalinba weligood iyo weligoodba" (Muujintii 20:10).

1 - Ilaah axdi buu la dhigtay Ibraahim

"oo ay quruumaha dunida oo dhammu ku barakoobi doonaan farcankaaga, maxaa yeelay, codkaygaad addeecday"

(Bilowgii 22:18)

Axdigii Ibraahim waa ballanqaad in binu-aadmiga oo dhan addeeca Ilaah, ay ku barakoobi doonaan farcanka Ibraahim. Ibraahim wuxuu lahaa wiil, Isxaaq, by Sara, naagtiisii (oo ay wakhti dheer carruur la’aan ahayd) (Bilowgii 17:19). Ibraahim, Saaraad iyo Isxaaq ayaa ah jilaayaasha ugu waaweyn ee riwaayada nebiyadu matalaan, isla mar ahaantaana, macnaha qarsoodiga qoduuska ah iyo habka uu Eebbe badbaadin doono aadanaha addeeca (Bilowgii 3:15).

- Yehowah Ilaah ah wuxuu matalaa Ibraahim weyn: "In kastoo Ibraahim aanu na garan oo reer binu Israa'iilna ayan na aqoonsan adigu waxaad tahay aabbahayaga. Rabbiyow, waxaad tahay aabbahayaga, oo magacaaguna weligiisba waa Bixiyahayaga” (Ishacyaah 63:16, Luukos 16:22).

- Haweeneyda jannada ku jirta waa Saarah weyn, muddo dheerna carruur la'aan bay ahayd (Bilowgii 3:15): "Waayo, waxaa qoran, Faraxsanow, madhalaysta aan dhalinay; Kala bax oo mashxarad, taada aan foolanay; Waayo, tan cidlowday carruurteedu waa ka badan yihiin tan ninka leh kuweeda. Innaguna, walaalayaalow, waxaynu nahay carruurtii ballanka sida Isxaaq oo kale. Laakiin markaas kii jidhka ka dhashay wuxuu silciyey kii Ruuxa ka dhashay, haatanna waa sidaas oo kale. Laakiin maxaa Qorniinku leeyahay? Addoonta iyo wiilkeedaba eri, waayo, wiilka addoontu dhaxal la wadaagi maayo wiilka naagta xorta ah. Sidaas daraaddeed, walaalayaalow, innagu ma nihin addoon carruurteed, laakiinse waxaynu nahay naagta xorta ah carruurteed" (Galatiya 4:27-31).

- Ciise Masiix waa Isxaaq weyn, farcankii Ibraahim: "Ballamada waxaa loo qaaday Ibraahim iyo kii ka soo farcamay. Lama odhan, Kuwa ka soo farcamay sida kuwa badan, laakiinse sidii mid keliya, oo ah kan ka soo farcamay, kaas oo ah Masiixa" (Galatiya 3:16).

- Dhaawaca ciribta ee haweeneyda jannada ku jirta: Yehowah wuxuu Ibraahim ka codsaday inuu wiilkiisii ​​Isxaaq allabari u bixiyo. Ibraahim ma uusan diidin (maxaa yeelay wuxuu u maleeyay in Ilaah soo kicin doono Isxaaq allabari ka dib allabariga (Cibraaniyada 11:17-19)). Wax yar ka hor allabariga, Ilaah wuxuu ka horjoogsaday Ibraahim inuu sameeyo ficilkan oo kale. Isxaaqna waxaa lagu beddelay wan: "Oo waxaa dhacay waxyaalahaas ka dib, in Ilaah tijaabiyey Ibraahim, oo uu ku yidhi, Ibraahimow. Isna wuxuu yidhi, Waa i kan. Markaasuu ku yidhi, Hadda kaxee wiilkaaga keligiis ah, kan aad jeceshahay, oo ah Isxaaq, oo u kac dalka Moriyaah; oo halkaas isaga sida allabari la gubo ku dul bixi buuraha middood oo aan kuu sheegi doono. (...) Oo waxay yimaadeen meeshii Ilaah isaga u sheegay; Ibraahimna meeshaasuu ka dhisay meeshii allabariga, qoryihiina wuu hagaajiyey, markaasuu xidhay wiilkiisii Isxaaq, oo meeshii allabariga saaray qoryihii dushooda. Ibraahimna gacantiisii buu fidiyey, oo mindidii buu u qaaday inuu wiilkiisii dilo. Markaasay malaa'igtii Rabbigu samada uga yeedhay isaga, oo waxay ku tidhi, Ibraahimow, Ibraahimow. Kolkaasuu yidhi, Waa i kan. Markaasay ku tidhi, Gacantaada ha saarin wiilka, waxbana ha ku samaynin: waayo, hadda waan garanayaa inaad Ilaah ka cabsatid, maxaa yeelay, igama aadan lexejeclaysan wiilkaaga, kaas oo ahaa wiilkaaga keligiis ah. Markaasaa Ibraahim indhihiisii kor u taagay, oo wax fiiriyey, oo wuxuu dabadiisa ku arkay wan geesaha kayn kula jira. Markaasaa Ibraahim tegey oo wankii soo kaxeeyey, oo wuxuu u bixiyey allabari guban meeshii wiilkiisa. Ibraahimna meeshaas wuxuu u bixiyey Yehowah Yireh; xataa ilaa maanta waxaa la yidhaahdaa, Buurta Rabbiga ayaa lagu arki doonaa" (Bilowgii 22:1-14). Yehowah wuxuu sameeyay allabari, Wiilkiisa Ciise Masiix. Waa allabari aad u xanuun badan ayuu u bixiyaa Yehowah ah Ilaah (dib u aqri weedha "wiilkaaga keliya oo aad aad u jeceshahay"). Yehowah ah, Ibraahim weyn, wuxuu allabari u bixiyey wiilkiisii ​​uu jeclaa, Ciise Masiix, Isxaaq weyn, ee badbaadada aadanaha: "Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. (...) Kii Wiilka rumaystaa, wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah, kii aan Wiilka rumaysanse, nolosha ma arki doono, laakiin cadhadii Ilaah ayaa ku taal isaga" (Yooxanaa 3:16,36). Dhamaadka ugu dambeeya ee ballanka loo qaaday Ibraahim waxaa lagu fulin doonaa barakadii weligeed ahayd ee aadanaha addeeca : "Markaasaan maqlay cod weyn oo carshiga ka yeedhaya oo leh, Bal eeg, rugta Ilaah waxay la jirtaa dadka, oo isna wuxuu la degganaan doonaa iyaga, oo iyana waxay ahaan doonaan dadkiisa, oo Ilaah qudhiisuna wuxuu la jiri doonaa iyaga, oo wuxuu ahaan doonaa Ilaahood; oo isna indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa, oo dhimashona mar dambe ma jiri doonto, oo mar dambena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuun toona, waayo, waxyaalihii hore way dhammaadeen” (Muujintii 21:3,4).

2 - Isbahaysiga gudniinka

"Oo wuxuu isaga siiyey axdiga gudniinta; haddaba Ibraahim wuxuu dhalay Isxaaq, oo maalintii siddeedaad ayuu guday isaga; Isxaaqna wuxuu dhalay Yacquub; Yacquubna wuxuu dhalay laba-iyo-tobankii aynu ka soo farcannay"

(Falimaha 7: 8)

Axdigii gudniinta wuxuu ahaa astaantii dadka Ilaah, waagaas reer binu Israa'iil. Waxay leedahay ahmiyad xagga ruux ahaaneed ah: "Waa inaad gudtaa qalbigaaga qalbigaaga, mana aad qallajin kartid qoortaada" (Sharciga Kunoqoshadiisa 10:16).Gudniinku wuxuu ka dhex muuqdaa jidhka marka loo eego wadnaha, calaamadaha, isagoo laftiisa ah isha nolosha, addeecidda Ilaah: "Digtoonaan qalbigaaga u dhawr, Waayo, isagay noloshu ka soo baxdaaye" (Maahmaahyadii 4:23).

Istefanos wuxuu fahmay waxbariddan asaasiga ah. Wuxuu ku yidhi dhagaystayaashiisa aan rumeysan Ciise Masiix,in kastoo isagoo jidh ahaan ah loo guday, ay ahaayeen qalbiga laga oo xagga buuryoqabka ka ah: "Idinkan madaxa adag oo aan qalbiga iyo dhegaha laga gudinow, weligiinba Ruuxa Quduuska ah waad hor joogsataan. Sidii awowayaashiin yeeli jireen oo kale ayaad idinna yeeshaan. Bal nebiyada kee baan awowayaashiin silcin? Xataa iyagu waxay dileen kuwii hore u sheegay imaatinka Kan xaqa ah; kan idinku aad haatan gacangeliseen oo disheen. Waxaad sharciga u hesheen sidii wax malaa'igahu hagaajiyeen, laakiinse ma aydnaan xajin" (Falimaha 7:51-53). Isaga waa la dilay, taas oo caddeyn u ahayd in gacankudhiiglayaashu ay ahaayeen kuwa aan "qalbigiisu aan gudnayn".

Wadnaha calaamadaha ahi wuxuu ka kooban yahay gudaha ruux ahaaneed ee qofka, oo lagu sameeyay sababaynta oo ay weheliso ereyo iyo ficil (wanaag ama xumaan). Ciise Masiix wuxuu si cad u sharraxay waxa qofka ka dhiga nadiif saafi ah ama aan nadiif ahayn, sababta oo ah xaaladdiisa qalbigiisa: “Laakiin waxa afka ka soo baxaa, qalbigay ka yimaadaan; oo kuwaas weeye waxa ninka nijaaseeyaa. Waayo, waxaa qalbiga ka soo baxaa fikirrada sharka leh iyo dilidda iyo sinada iyo galmada xaaraanta ah iyo tuuganimada iyo maragga beenta ah iyo cayda. Kuwan weeye waxa ninka nijaaseeyaa. Laakiin in lagu cuno faro aan la maydhin, ninka ma nijaasayso" (Matayos 15:18-20). Ciise Masiix wuxuu ku sharaxayaa aadanaha xaaladdiisa xaalad gudniin la'aan ah, oo leh fikirkiisa xun, oo ka dhigaya mid nijaas ah oo aan u qalmin nolosha (eeg Maahmaahyadii 4:23). "Ninka wanaagsani wuxuu maalka wanaagsan ka soo saaraa wax wanaagsan, kan sharka lihina wuxuu maalka sharka leh ka soo saaraa wax shar ah" (Matayos 12:35). Qaybta hore ee bayaankii Ciise Masiix, wuxuu ku sharraxayaa aadanaha oo leh qalbi gudniin ah.

Rasuul Bawlos wuxuu sidoo kale fahmay waxbaristaas xagga Muuse, ka dibna Ciise Masiix. Gudniinka ruuxdu waa addeecidda Ilaah ka dibna Wiilkiisa Ciise Masiix ah: "Waayo, hubaal gudniintu wax bay tartaa, haddaad sharciga yeeshid, laakiin haddaad sharciga gudubtid, gudniintaadii waxay noqotay buuryoqabnimo. Haddaba haddii mid buuryoqab ahu xajiyo qaynuunnada sharciga, buuryoqabnimadiisii miyaan loo tirin doonin sida gudniin? Oo kan jinsigiisu buuryoqab yahay, hadduu sharciga dhammeeyo, miyuusan ku xukumi doonin kaaga sharciga gudba, in kastoo aad haysatid qorniinka iyo gudniinta? Waayo, kii dadka sida Yuhuudi ugu muuqdaa, Yuhuudi ma aha; gudniinta jidhka ka muuqataana, gudniin ma aha; laakiin waxaa Yuhuudi ah kii hoosta Yuhuudi ka ah; gudniintuna waa tan qalbiga, ee ku jirta ruuxa, oo aan ku jirin qorniinka; kaas ammaantiisu kama timaado dadka, waxayse ka timaadaa Ilaah" (Rooma 2:25-29).

Masiixiyiinta aaminka ah kama dambeysna sharciga la siiyay Muuse, sidaa darteedna kuma qasbana inuu gudniinka jir ahaaneed, sida ku xusan amarkii rasuullada ee lagu qoray Falimaha Rasuullada 15: 19,20,28,29. Tan waxaa lagu xaqiijiyay waxa ku Rasuul Bawlos u qornaa: "Waayo, Masiixu wuxuu mid kasta oo rumaysta u yahay sharciga dhammaadkiisii xagga xaqnimada" (Rooma 10:4). Nin gudan ma loo yeedhay? Gudniinla'aan yaanu noqon. Nin aan gudnayn ma loo yeedhay? Yaan la gudin. Gudniintu waxba ma aha; gudniinla'aantuna waxba ma aha, laakiin waxaa waajib ah in la xajiyo qaynuunnada Ilaah" (1 Korintos 7:18,19). Hadda wixii ka dambeeya, Masiixiyiintu waa inay yeeshaan gudniin ruuxi ah, taas oo ah, addeeca Yehowah Ilaahay, oo rumaystaan ​​allabarigii Masiixa (Yooxanaa 3: 16,36).

Qof kasta oo raba inuu ka qeyb galo Kormaridda waa in la gudaa. Waqtiga xaadirka ah, Masiixiyiinta (wax alla wixii rajadiisu (jannada ama dhul ahaanta)), waa inay lahaataa gudniinka ruuxiga ah ee wadnaha kahor intaadan cunin kibis "aan khamiir lahayn" iyo koobka lagu cabbo, iyadoo lagu xasuusto geerida Ciise Masiix: “Nin kastaa ha is-imtixaamo, oo sidaas kibista wax ha uga cuno, oo koobka ha uga cabbo” (1 Korintos 11:28 marka loo barbar dhigo Baxniintii 12:48 (Kormaridda)).

3 - Axdigii sharciga ee u dhexeeya Ilaah iyo reer binu Israa'iil

"Digtoonaada, waaba intaasoo aad illowdaan axdigii Yehowah Ilaahiinna ahu idinla dhigtay, oo aad samaysaan sanam xardhan oo u eg waxyaalihii Rabbiga Ilaahiinna ahu idiin diiday"

(Sharciga Kunoqoshadiisa 4:23)

Dhex dhexaadiyaha axdigan waa Muuse: "Oo markaas Yehowah wuxuu igu amray inaan idin baro qaynuunno iyo xukummo, inaad ku dhex samaysaan dalka aad ugu gudbaysaan inaad hantidaan" (Sharciga Kunoqoshadiisa 4:14). Axdigan wuxuu si dhow ula xiriiraa axdiga gudniinta, kaas oo astaan ​​u ah addeecista Ilaah (Sharciga Kunoqoshadiisa 10:16 marka la barbar dhigo Rooma 2: 25-29). Axdigan wuxuu soo afjarayaa ka dib imaatinka Masiixa: "Oo toddobaad ayuu kuwo badan axdi kula dhigan doonaa: markaasuu toddobaadka badhtankiisa joojin doonaa allabariga iyo qurbaankaba" (Daanyeel 9:27). Oo axdigan waxaa lagu beddeli doonaa axdi cusub, sida ay wax sii sheegidda Yeremyaah ku leedahay: “Bal eega, maalmihii waa imanayaan, ayaa Yehowah leeyahay, oo anigu axdi cusub baan la dhigan doonaa reer Israa'iil iyo reer Yahuudah, oo aan ahayn axdigii aan awowayaashood la dhigtay oo kale, maalintii aan iyaga gacanta qabtay inaan ka kaxeeyo dalka Masar. Iyagu axdigaygaas way jebiyeen in kastoo aan iyaga sayid u ahaa, ayaa Yehowah leeyahay" (Yeremyaah 31:31,32).

Ujeedada sharciga reer binu Israa'iil la siiyay waxay ahayd in dadka loo diyaariyo imaatinka Masiixa. Sharcigu wuxuu baray baahida loo qabo in laga xoreeyo xaalada dembiga ee bini-aadamka (oo ay metelaan reer binu Israa'iil): "Haddaba sida dembigu nin keliya dunida ugu soo galay, dhimashaduna dembiga ugu timid, sidaasaa dhimashadiina u gaadhay dadka oo dhan, waayo, waa la wada dembaabay; waayo, dembigu duniduu ku jiray intaan sharcigu iman, laakiin dembi lama tiriyo markii aan sharci jirin” (Rooma 5:12,13). Sharciga Ilaahay wuxuu muujiyey heerka dembiga aadanaha. Waxay shaaca ka qaadday heerka dembiga ee aadanaha oo dhan: "Haddaba maxaynu nidhaahnaa? Sharcigu ma dembi baa? Ma suurtowdo! Hase ahaatee, dembi ma aanan garteen, sharcigaan ku gartay mooyaane, damaca xun ma aanan garteen haddaan sharcigu i odhan, Waa inaadan wax damcin. Dembigu, isagoo wakhti helay, ayuu amarka dhexdayda kaga falay damac xun oo kasta; waayo, sharciga la'aantiis dembigu waa meyd. Waa baan noolaa sharciga la'aantiis, laakiin markii amarku yimid, dembigu waa soo noolaaday, aniguna waan dhintay. Amarkii nolosha ii geeyn lahaa, waxaan gartay inuu dhimasho ii geeynayo. Waayo, dembigu, isagoo wakhti helay, ayuu amarka igu khiyaaneeyey, wuuna igu dilay. Haddabase sharcigu waa quduus, amarkuna waa quduus, waana xaq, wuuna wanaagsan yahay" (Rooma 7:7-12). Sidaas awgeed sharcigu wuxuu ahaa bare oo horseedda Masiixa: "Sidaas daraaddeed sharcigu wuxuu ahaa edbiyeheenna inuu Masiixa inoo geeyo, inaynu xaq ku noqonno rumaysadka. Laakiinse rumaysadkii waa yimid, oo taas daraaddeed mar dambe edbiye kama hoosayno" (Galatiya 3:24,25). Sharciga Ilaah oo kaamil ah, isagoo ku sharraxay dembiga xadgudubka bini-aadamka, wuxuu muujiyey baahida loo qabo allabari oo horseedda furashada aadanaha dariiqa rumaysadkiisa (oo aan ahayn shuqullada sharciga). Allabarikan wuxuu ahaa kii Masiixa: "sida Wiilka Aadanahu uusan ugu iman in loo adeego laakiin inuu adeego iyo inuu naftiisa dad badan furashadooda u bixiyo" (Matayos 20:28).

In kasta oo Masiixu yahay dhammaadka sharciga, haddana xaqiiqadu waxay tahay in waqtigan xaadirka ah uu sharcigu sii wado inuu haysto qiimo sheegid oo noo saamaxaya inaan fahamno fikirka Ilaah (xagga Ciise Masiix) ee ku saabsan mustaqbalka: "Waayo, sharcigu wuxuu leeyahay hooska waxyaalaha wanaagsan oo iman doona, laakiin ma leh suuradda waxyaalahaas qudheeda" (Cibraaniyada 10: 1, 1 Korintos 2:16). Waa Ciise Masiix kan ka dhigaya kuwan "waxyaalahan wanaagsan" inay noqdaan kuwa run ah: "kuwaas oo ah hooska waxyaalaha iman doona, laakiinse jidhka waxaa iska leh Masiixa" (Kolosay 2:17).

4 - Axdiga cusub ee u dhexeeya Ilaah iyo reer binu Israa'iilka Ilaahba

In alla intii qaynuunkan ku socota, iyo Israa'iilka Ilaahba, nabad iyo naxariisuba dushooda ha ahaadeen"

(Galatiya 6:16)

Ciise Masiix waa dhexdhexaadiyaha axdiga cusub: "Waayo, waxaa jira Ilaah keliya iyo dhexdhexaadiye keliya oo u dhexeeya Ilaah iyo dadka, waana ninka Ciise Masiix ah" (1 Timoteyos 2:5). Axdigan cusubi wuxuu fuliyay wax sii sheegidda ee Yeremyaah 31:31,32. 1 Timoteyos 2: 5 waxaa loola jeedaa dhammaan ragga rumeynaya allabaryada Masiixa (Yooxanaa 3:16). Israa'iilka Ilaahba oo ah reer binu Israa'iil wuxuu matalaa dhammaan shirka Masiixiyiinta. Si kastaba ha noqotee, Ciise Masiix wuxuu muujiyey in “Israa'iilka Ilaahba” ay jannada ku jiri doonaan iyo sidoo kale dhulka.

"Israa'iilka Ilaahba" Jannada waxaa laga wadaa 144,000, oo ah Yeruusaalem cusub, oo ah caasimad ay u noqon doonto awoodda Ilaah, kana imaanaysa xagga jannada, dhulka (Muujintii 7: 3-8, reer binu Israa'iil ee ruuxiga ah ee ka kooban 12ka qabiil. laga bilaabo 12000 = 144000): "Oo haddana waxaan arkay magaalada quduuska ah, taasoo ah Yeruusaalem cusub oo samada ka soo degaysa xagga Ilaah, iyadoo loo diyaariyey sidii aroosad ninkeedii loo sharraxay" (Muujintii 21:2).

Dhulka "Israa'iil ee Ilaah" wuxuu ka koobnaan doonaa aadanaha ku noolaan doona jannada mustaqbalka dhulka, Ciise Masiix u magacaabay 12ka qolo ee reer binu Israa'iil in lagu xukumo: "Ciise ayaa ku yidhi, Runtii waxaan idinku leeyahay, Kuwiinna i soo raacay, wakhtiga cusboonaysiinta, goortii Wiilka Aadanahu carshiga ammaantiisa ku fadhiisto, idinkuna waxaad ku fadhiisan doontaan laba iyo toban carshi, idinkoo xukumaya laba-iyo-tobanka qolo oo Israa'iil" (Matayos 19:28). Reer binu Israa'iil ahaaneed ee ruuxiga ah waxaa sidoo kale lagu sharraxay wax sii sheegidda Yexesqeel cutubyada 40-48, dhulka.

Waqtiga xaadirka ah, reer binu Israa'iilka Ilaahba waxay ka kooban yihiin Masiixiyiin aamin ah oo rajo janno leh iyo Masiixiyiin rajo ku leh dhulka (Muujintii 7:9-17).

Habeenkii dabaaldeggii Kormaridda la soo dhaafay, Ciise Masiix wuxuu u dabaaldega dhalashadan axdigan cusub oo uu la yeeshay rasuulladii aaminka ahaa ee isaga la jiray: "Kibisna wuu qaaday, oo goortuu mahadnaqay, ayuu kala jejebiyey, oo iyaga siiyey, isagoo leh, Tanu waa jidhkaygii laydiin bixiyey. Waxan xusuustayda u sameeya. Sidaas oo kale cashada dabadeed koobkuu qaaday isagoo leh, Koobkanu waa axdiga cusub oo dhiiggayga aawadiin loo daadshay” (Luukos 22:19,20).

Axdigan cusubi wuxuu khuseeya dhammaan Masiixiyiinta aaminka ah, iyadoo aan loo eegin "rajadooda" (jannada ama dhulka). Axdigan cusub wuxuu si dhow ula xidhiidhaa "gudniinta ruuxiga ee qalbiga" (Rooma 2: 25-29). Ilaa Masiixiyiinta aaminka ah wuxuu leeyahay "gudniinka ruuxiga ah ee wadnaha", wuxuu cuni karaa kibista aan khamiirka lahayn, oo wuxuu cabi karaa koobka oo matalaya dhiigga axdiga cusub (wax alla wixii rajadiisa ah (jannada ama dhulka)): "Nin kastaa ha is-imtixaamo, oo sidaas kibista wax ha uga cuno, oo koobka ha uga cabbo" (1 Korintos 11:28).

5 - Axdiga Boqortooyada: wuxuu u dhexeeya Yehowah iyo Ciise Masiix iyo inta u dhexeysa Ciise Masiix iyo 144,000

"Idinku waxaad tihiin kuwa ila sii joogay markii lay jirrabayay. Waxaan idiin yeelayaa boqortooyo sida aabbahay iigu yeelay, si aad wax uga cuntaan oo uga cabtaan miiskayga oo boqortooyadayda ku jira, oo waxaad ku fadhiisan doontaan carshiyo idinkoo xukumaya laba-iyo-tobanka qolo oo Israa'iil"

(Luukos 22: 28-30)

Axdigan waxaa la sameeyey isla isla maalintaas in Ciise Masiix u dabaaldegay dhalashada axdiga cusub. Iyagu ma wada yihiin xulufooyin isku mid ah. Axdiga boqortooyada wuxuu u dhexeeyaa Yehowah iyo Ciise Masiix, iyo Ciise Masiix iyo 144,000 oo jannada ku xukumaya inay yihiin boqorro iyo wadaaddooyin (Muujintii 5:10; 7:3-8; 14:1-5).

Axdiga Boqortooyada ee u dhexeeya Ilaah iyo Masiixa waa sii ballaarinta axdigii, uu Ilaah la galay, Daa'uud iyo boqornimadiisii. Axdiganu waa ballanka Ilaah oo ku saabsan jiritaanka farcankeeda boqornimada Daa'uud. Ciise Masiix waa isku waqti, oo ah farcanka Boqorka Daa'uud, oo dhulka ku yaal, iyo boqorka uu Yehowah u doortay (sannadii 1914), iyadoo la fulinayo axdigii Boqortooyada (2 Samuu'eel 7:12-16; Matayos 1:1-16, Luukos 3:23-38, Sabuurradii 2).

Axdiga boqortooyada ee u dhexeeya Ciise Masiix iyo rasuulladii uu iyo kordhinta kooxda 144,000 waa runtii, waa ballanqaad guur janno ah, kaasoo dhici doona wax yar ka hor dhib weyn: "Aynu rayrayno oo aad u faraxno, oo aynu ammaanno isaga; waayo, arooskii Wanku wuu yimid, oo afadiisiina way isdiyaarisay. Oo waxaa iyadii lagu amray inay xidhato dhar wanaagsan oo dhalaalaya oo daahir ah; waayo, dharka wanaagsanu waxa weeye falimihii xaqa ahaa oo quduusiinta” (Muujintii 19:7,8). Sabuurradii 45 ayaa si cad u sheegaya guurka jannada ee u dhexeeya Boqorka Ciise Masiix iyo afadiisa boqornimada, Jerusalem Cusub (Muujintii 21:2).

Guurkaan wuxuu ka dhalan doonaa wiilasha boqortooyada ee boqortooyada, amiirro noqon doona kuwa matalaya dhulka boqortooyada jannada: "Meeshii awowayaashaa waxaa joogi doona wiilashaada, Kuwaas oo aad dunida oo dhan amiirro uga dhigi doonto"(Sabuurradii 45:16, Ishacyaah 32: 1,2).

Barakooyinka weligiis ah ee axdiga cusub iyo axdiga Boqortooyada, ayaa dhammayn doona axdigii Ibraahim oo ducayn doona quruumaha oo dhan, iyo weligiis iyo weligiis. Ballankii Eebbe ayaa si buuxda loo fulin doonaa: "iyagoo rajaynaya nolosha weligeed ah oo Ilaaha aan beenta sheeginu u ballanqaaday waayadii hore hortood" (Tiitos 1:2).

Qeybta Main:

Partagez cette page