Kiswahili    Afrikaans    አማርኛ    Hausa    Igbo    Malagasy    Soomaali    isiXhosa    Yoruba    Zulu
OTHER LANGUAGES

 (Die artikel "Die elementêre onderrig van die Bybe" is na die artikel "Ewige lewe")


Die "skakels" in blou geskryf in Engels, lei jou na 'n artikel in Engels. In hierdie geval kan jy ook kies uit drie ander tale: Frans, Spaans, Portugees

Ewige lewe

Vreugde deur hoop is die energie van ons uithouvermoë

"Maar wanneer hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop en lig julle koppe op, want julle verlossing kom nader"

(Lukas 21:28)

Nadat hy dramatiese gebeure beskryf het wat die einde van hierdie stelsel van dinge sou voorafgaan, op 'n tyd wat die mees ontstellende behoort te wees en wat ons nou leef, het Jesus Christus vir sy dissipels gesê om "hulle koppe op te lig", omdat die vervulling van ons hoop trek naby.

Hoe om vreugde te behou terwyl jy in persoonlike beproewings is? Die apostel Paulus het geskryf dat ons die patroon van Jesus Christus moet volg: “Omdat ons so ’n groot wolk van getuies om ons het, moet ons ook ontslae raak van elke gewig en van die sonde wat ons maklik verstrik. Laat ons die wedloop wat voor ons is, met volharding hardloop terwyl ons ons oë stip gerig hou op die een wat ons in ons geloof lei en wat ons geloof volkome maak – Jesus. As gevolg van die vreugde wat voor hom gestel is, het hy ’n folterpaal verduur en het die skande nie vir hom saak gemaak nie, en hy het aan die regterhand van die troon van God gaan sit. Let goed op die een wat die vyandige spraak moes verduur van sondaars wat hulleself op hierdie manier benadeel het, sodat julle nie moeg word en moed opgee nie" (Hebreërs 12:1-3).

Jesus Christus het die energie van sy volharding in die aangesig van beproewinge geput deur die vreugde van die hoop wat voor hom geplaas is. Dit is belangrik om energie te trek om ons uithouvermoë aan te wakker, deur die "vreugde" van ons hoop op die ewige lewe wat voor ons geplaas word. Wat ons beproewinge betref, het Jesus Christus gesê om dit dag vir dag op te los: "Daarom sê ek vir julle: Hou op om bekommerd te wees oor julle lewens, oor wat julle sal eet of oor wat julle sal drink, of oor julle liggame, oor wat julle sal aantrek. Beteken die lewe nie meer as kos en die liggaam meer as klere nie? Hou die voëls van die hemel goed dop. Hulle saai nie saad nie en hulle oes nie en hulle maak nie in voorraadskure bymekaar nie, maar tog sorg julle hemelse Vader dat hulle kos het. Is julle nie meer werd as hulle nie?  Wie van julle kan een el by sy lewe voeg deur hom te bekommer? En hoekom is julle bekommerd oor klere? Leer ’n les by die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle sloof hulle nie af nie, en hulle spin ook nie,  maar ek sê vir julle dat nie eers Salomo met al sy prag en rykdom soos een van hulle geklee was nie.  As God dan die plantegroei van die veld so klee, wat vandag hier is en môre in die oond gegooi word, sal hy julle nie veel eerder klee nie? Waar is julle geloof?  Moet dan nooit bekommerd wees en sê: ‘Wat gaan ons eet?’ of: ‘Wat gaan ons drink?’ of: ‘Wat gaan ons aantrek?’ nie.  Want al hierdie dinge jaag die nasies gretig na. Julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het" (Matteus 6:25-32). Die beginsel is eenvoudig, ons moet die hede gebruik om ons probleme op te los wat ontstaan ​​terwyl ons gaan, ons vertroue in God plaas, om ons te help om 'n oplossing te vind: "Hou dan aan om eers die Koninkryk en sy regverdigheid te soek, en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet dus nooit bekommerd wees oor die volgende dag nie, want die volgende dag sal sy eie bekommernisse hê. Elke dag het genoeg van sy eie probleme” (Matteus 6:33,34). Die toepassing van hierdie beginsel sal ons help om geestelike of emosionele energie beter te bestuur om ons daaglikse probleme te hanteer. Jesus Christus raai teen oormatige afwagting, selfs morbiede, probleme of beproewings wat ons gedagtes deurmekaar kan maak en alle geestelike energie van ons kan wegneem (Vergelyk Markus 4:18,19).

Om terug te keer na die bemoediging geskryf in Hebreërs 12:1-3, moet ons ons verstandelike vermoë gebruik om onsself in die toekoms te projekteer deur vreugde in hoop, wat deel is van die vrug van die heilige gees: "Maar die vrug van die gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, goedhartigheid, goedheid, geloof,  sagmoedigheid, selfbeheersing. Daar is geen wet teen sulke dinge nie.  Wat meer is, dié wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees saam met sy vurige begeertes en gevoelens aan die paal gehang" (Galasiërs 5:22,23). Daar staan ​​in die Bybel geskryf dat Jehovah ’n gelukkige God is en dat die Christen “goeie nuus van ’n gelukkige God” verkondig (1 Timoteus 1:11). Alhoewel hierdie stelsel van dinge nog nooit so in geestelike duisternis was nie, moet ons brandpunte van lig wees deur die goeie nuus wat ons deel, maar ook deur die vreugde van ons hoop wat ons op ander wil uitstraal: "Julle is die lig van die wêreld. ’n Stad kan nie weggesteek word wanneer dit op ’n berg is nie.  Mense wat ’n lamp aansteek, sit dit nie onder ’n emmer nie, maar op die lampstaander, en dit skyn op almal in die huis.  Net so moet julle julle lig voor mense laat skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik" (Matteus 5:14-16). Die volgende video en sowel as die artikel, gebaseer op die hoop op die ewige lewe, is ontwikkel met hierdie doel van blydskap in hoop: "Wees bly en vreugdevol omdat julle beloning groot is in die hemel, want so het hulle die profete voor julle vervolg" (Matteus 5:12). Laat ons die vreugde van Jehovah ons vesting maak: “Wees nie bedroef nie, want die vreugde van Jehovah is jou vesting” (Nehemia 8:10).

Ewige lewe in die aardse paradys

"En jy moet net vreugdevol wees" (Deuteronomium 16:15)

Ewige lewe deur die bevryding van die mensdom uit die slawerny van die sonde

"Want God het die wêreld so liefgehad dat hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat geloof in hom beoefen, nie vernietig sal word nie, maar die ewige lewe kan hê. (...) Die een wat geloof in die Seun beoefen, het die ewige lewe. Die een wat aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die woede van God bly op hom"

(Johannes 3:16,36)

Jesus Christus het op aarde dikwels die hoop op die ewige lewe geleer. Hy het egter ook geleer dat die ewige lewe slegs verkry sal word deur geloof in die offer van Christus (Johannes 3:16,36).

Die offer van Christus sal genesing en verjonging en opstanding moontlik maak.

Bevryding deur die seëninge van Christus se offer

"Net so het die Seun van die mens gekom, nie om gedien te word nie, maar om te dien en om sy lewe te gee as ’n losprys in ruil vir baie"

(Matteus 20:28)

"Nadat Job vir sy vriende gebid het, het Jehovah Job se lyding weggeneem en hom weer voorspoedig gemaak. Jehovah het hom twee keer soveel gegee as wat hy voorheen gehad het" (Job 42:10). Dit sal dieselfde wees vir al die lede van die groot menigte wat die Groot Verdrukking, Jehovah God, deur middel van Koning Jesus Christus sal oorleef het, hulle sal seën: "Kyk! Ons noem dié wat volhard het, gelukkig. Julle het gehoor van die volharding van Job en het gesien hoe Jehovah dit laat afloop het, dat Jehovah baie liefdevol en genadig is” (Jakobus 5:11) (Koning Jesus Christus sal die mensdom seën).

Die offer van Christus laat vergifnis, opstanding, genesing en verjonging toe.

Die offer van Christus wat die mensdom sal genees

"En geen inwoner sal sê: “Ek is siek” nie. Die volk wat in die land woon, sal vergifnis van hulle sonde ontvang" (Jesaja 33:24).

"Dan sal die oë van die blindes kan sien, en die ore van die dowes sal kan hoor. Dan sal die kreupele soos ’n takbok spring, en die tong van die stomme sal van vreugde uitroep. Want waters sal in die wildernis vloei, en strome in die woestyn” (Jesaja 35:5,6).

Die offer van Christus sal verjonging moontlik maak

"Laat sy liggaam gesonder word as toe hy jonk was. Laat hy die krag terugkry wat hy as ’n jongmens gehad het" (Job 33:25).

Die offer van Christus sal die opstanding van die dode toelaat

"En baie van dié wat in die stof van die aarde slaap, sal wakker word" (Daniël 12:2).

"En ek het die hoop op God, ’n hoop waarna hierdie manne ook uitsien, dat daar ’n opstanding van die regverdiges en die onregverdiges sal wees" (Handelinge 24:15).

"En ek het ’n groot wit troon gesien en die Een wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor hom weggevlug, en geen plek is vir hulle gevind nie. En ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan, en boekrolle is oopgemaak. Maar ’n ander boekrol is oopgemaak. Dit is die boekrol van die lewe. Die dooies is geoordeel volgens wat in die boekrolle geskryf is, volgens hulle dade. En die see het die dooies gegee wat daarin was, en die dood en die Graf het die dooies gegee wat in hulle was, en elkeen van die dooies is volgens hulle dade geoordeel” (Openbaring 20:11-13).

Die opgestane onregverdige mense sal beoordeel word op grond van hul goeie of slegte optrede in die toekomstige aardse paradys. (Die administrasie van die aardse opstanding; Die hemelse opstanding; Die aardse opstanding).

Christus se offer sal die groot menigte toelaat om die groot verdrukking te oorleef en die ewige lewe te hê sonder om ooit te sterf

"Daarna het ek gekyk en ’n groot menigte gesien, wat geen mens kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale, wat voor die troon en voor die Lam staan. Hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hulle hande. En hulle hou aan om met ’n harde stem uit te roep: “Redding het ons te danke aan ons God, wat op die troon sit, en aan die Lam.”

Al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan, en hulle het met hulle gesigte na die grond toe voor die troon neergeval en God aanbid en gesê: “Amen! Aan ons God behoort die seën en die heerlikheid en die wysheid en die dank en die eer en die krag en die sterkte vir ewig en altyd. Amen.”

Toe het een van die ouderlinge vir my gevra: “Wie is dié wat die wit klere dra en waar het hulle vandaan gekom?” Toe het ek dadelik vir hom gesê: “My heer, u weet.” En hy het vir my gesê: “Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die Lam. llDaarom is hulle voor die troon van God, en hulle verrig dag en nage oo heilige diens aan hom in sy tempel, en die Een wat op die troon sit,  sal sy tent oor hulle uitsprei.  Hulle sal nie meer honger of dors wees nie, en die son of enige verskroeiende hitte sal huk nie brand nie.  Want die Lam,  wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees  en sal hulle na fonteine van waters van die lewe lei.  En God sal elke traan van hulle oë afvee”" (Openbaring 7:9-17) ('N Groot menigte van al die nasies, stamme en tale sal die groot verdrukking oorleef)

Die koninkryk van God sal die aarde regeer

"En ek het ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde gesien, want die vorige hemel en die vorige aarde was nie meer daar nie, en die see was ook nie meer daar nie. Ek het ook die heilige stad, Nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerdaal. Die stad was gereed soos ’n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek ’n harde stem van die troon af hoor sê: “Kyk! Die tent van God is by die mensdom, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees.  En God sal elke traan van hulle oë afvee, en die dood sal nie meer daar wees nie. Daar sal geen getreur, geen gehuil en geen pyn meer wees nie. Die vorige dinge is verby”" Openbaring 21:1-4). (Die aardse bestuur van die Koninkryk van God; Die prins; Die Priesters; Die Leviete).

"Vind vreugde in Jehovah en wees bly, o regverdiges. Roep uit van vreugde, julle almal wat opreg van hart is" (Psalm 32:11)

Die regverdige sal vir ewig lewe en die goddelose sal vergaan

“Gelukkig is dié wat saggeaard is, want hulle sal die aarde ontvang” (Matteus 5:5).

"Nog net ’n klein rukkie en die goddeloses sal nie meer bestaan nie. Jy sal kyk na die plek waar hulle was, en hulle sal nie daar wees nie. Maar die nederiges sal die aarde besit, en hulle sal groot vreugde vind in die oorvloed van vrede. Die goddelose beraam slinkse planne teen die regverdige. Hy kners sy tande vir hom. Maar Jehovah sal vir hom lag, want Hy weet dat sy dag sal kom. Die goddeloses trek hulle swaard uit en span hulle boog om die onderdruktes en armes te laat val, om dié wat reg lewe, dood te maak. Maar hulle swaard sal hulle eie hart deurboor. Hulle boog sal gebreek word. (...) Want die arms van die goddeloses sal gebreek word, maar Jehovah sal die regverdiges ondersteun. (...) Maar die goddeloses sal aan hulle einde kom. Die vyande van Jehovah sal soos pragtige weivelde verdwyn. Hulle sal soos rook verdwyn. (...) Die regverdiges sal die aarde besit, en hulle sal vir ewig daarop lewe. (...) Hoop op Jehovah en volg sy weg, en hy sal jou die voorreg gee om die aarde in besit te neem. Wanneer die goddeloses vernietig word, sal jy dit sien. (...) Let op die een wat ’n rein lewe lei, en kyk na die regverdige, want die toekoms van so ’n man sal vreedsaam wees. Maar al die oortreders sal vernietig word. Goddelose mense het geen toekoms nie. Die redding van die regverdiges kom van Jehovah. Hy is hulle vesting in moeilike tye. Jehovah sal hulle help en hulle red. Hy sal hulle van die goddeloses red en hulle verlos omdat hulle beskerming by hom kom soek” (Psalms 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37-40).

"Daarom moet jy die weg van goeie mense volg en op die paaie van die regverdiges bly. Want net die goeie mense sal op die aarde woon, en dié wat ’n rein lewe lei, sal daarop oorbly. Maar goddelose mense sal van die aarde af uitgeroei word, en bedrieglike mense sal daarvan weggeruk word. (...) Die regverdige word geseën, maar die goddeloses hou hulle gewelddadige planne geheim. Die regverdiges sal onthou word en sal geseën word, maar die naam van die goddeloses sal verdwyn” (Spreuke 2:20-22; 10:6,7).

Oorloë sal ophou, daar sal vrede in harte en op die hele aarde wees

"Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand haat.’  Maar ek sê vir julle: Hou aan om julle vyande lief te hê en om te bid vir die mense wat julle vervolg, sodat julle kan toon dat julle kinders is van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opkom oor die goddeloses en die goeies, en hy laat dit reën op die regverdiges en die onregverdiges. Want as julle die mense liefhet wat vir julle lief is, watter beloning het julle? Is dit nie iets wat die belastinggaarders ook doen nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle wat buitengewoon is? Is dit nie iets wat die mense van die nasies ook doen nie? Julle moet dus volmaak wees, soos julle hemelse Vader volmaak is” (Matteus 5:43-48).

"Want as julle mense vir hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe,  maar as julle mense nie vir hulle oortredings vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie vir julle oortredings vergewe nie" (Matteus 6:14,15).

"Toe het Jesus vir hom gesê: “Sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat die swaard gebruik, sal met die swaard doodgemaak word"" (Matteus 26:52).

"Kom sien die dade van Jehovah, hoe hy verstommende dinge op die aarde gedoen het. Hy maak regoor die aarde ’n einde aan oorloë. Hy breek die boog en vernietig die spies. Hy verbrand die militêre waens met vuur" (Psalms 46:8,9).

"Hy sal oordeel tussen die nasies en sake regstel in verband met baie volke. Hulle sal ploegskare maak van hulle swaarde, en snoeimesse van hulle spiese. Nasie sal nie teen nasie die swaard opneem nie, en hulle sal ook nie meer leer om oorlog te voer nie" (Jesaja 2:4).

"Aan die einde van die dae sal die berg van die huis van Jehovah stewig gevestig word bo die top van die berge, en dit sal bo die heuwels verhewe wees, en volke sal daarheen stroom. En baie nasies sal gaan en sê: “Kom, laat ons opgaan na die berg van Jehovah en na die huis van die God van Jakob. Hy sal ons sy weë leer, en ons sal dit volg.” Want die wet sal uit Sion kom, en die woord van Jehovah uit Jerusalem. Hy sal oordeel tussen baie volke en sake regstel in verband met magtige nasies wat ver is. Hulle sal ploegskare maak van hulle swaarde, en snoeimesse van hulle spiese. Nasie sal nie teen nasie die swaard opneem nie, en hulle sal ook nie meer leer om oorlog te voer nie. Hulle sal elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom sit, en niemand sal hulle bang maak nie, want Jehovah van die leërmagte het dit gesê" (Miga 4:1-4).

Daar sal oor die hele aarde genoeg kos wees

"Daar sal volop graan op die aarde wees. Op die top van die berge sal daar ’n oorvloed wees. Sy graan sal so volop wees soos die bome in die Liʹbanon-berge, en in die stede sal mense vermeerder soos die plante van die aarde" (Psalms 72:16).

"En hy sal die reën gee vir die saad wat jy in die grond saai, en die grond sal baie kos oplewer en dit sal voedsaam wees. In daardie dag sal jou vee in uitgestrekte weivelde wei" (Jesaja 30:23).

Die wonderwerke van Jesus Christus om die geloof in die hoop op die ewige lewe te versterk

"Daar is in werklikheid ook baie ander dinge wat Jesus gedoen het. As dit ooit in volle besonderhede opgeteken sou word, dink ek dat die wêreld self nie die boekrolle wat geskryf is, sou kon bevat nie” (Johannes 21:25)

Jesus Christus en die eerste wonderwerk geskryf in die Evangelie van Johannes, Hy verander water in wyn: "En op die derde dag was daar ’n huweliksfees in Kana in Galileʹa, en Jesus se ma was daar.  Jesus en sy dissipels is ook na die huweliksfees genooi. Toe die wyn opraak, het Jesus se ma vir hom gesê: “Hulle het nie wyn nie.”  Maar Jesus het vir haar gesê: “Ma, wat het dit met ons te doen? My uur het nog nie gekom nie.”  Sy ma het vir die mense wat die gaste bedien het, gesê: “Doen wat hy ook al vir julle sê.” En daar het ses waterhouers van klip gestaan, volgens wat vir die Jode voorgeskryf is vir die reiniging. Elkeen kon twee of drie vloeistofmate hou.  Jesus het vir hulle gesê: “Maak die houers vol water.” En hulle het dit tot aan die rand vol gemaak.  Toe het hy vir hulle gesê: “Skep nou daarvan uit en neem dit na die feesleier toe.” En hulle het dit geneem.  Die feesleier het die water geproe wat nou in wyn verander is, maar hy het nie geweet waar dit vandaan kom nie. (Die mense wat die water uitgeskep het, het wel geweet.) Toe het die feesleier die bruidegom geroep  en vir hom gesê: “Mense bedien eers die goeie wyn, en wanneer die gaste dronk is, bedien hulle die wyn van swakker gehalte. Jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou.”   Jesus het dit in Kana in Galileʹa gedoen, en dit was sy eerste wonderwerk. Dit het sy krag bekend gemaak, en sy dissipels het geloof in hom gestel" (Johannes 2:1-11).

Jesus Christus genees die seun van 'n dienaar van die koning: "Toe het hy weer na Kana in Galileʹa gegaan, waar hy die water in wyn verander het. En daar was ’n koninklike amptenaar wie se seun in Kaperʹnaum siek was. Toe hierdie man hoor dat Jesus uit Judeʹa na Galileʹa gekom het, het hy na hom toe gegaan en hom gevra om te kom en sy seun gesond te maak, want hy was besig om dood te gaan.  Maar Jesus het vir hom gesê: “Tensy julle tekens en wonderwerke sien, sal julle nooit glo nie.” Die koninklike amptenaar het vir hom gesê: “Here, kom voordat my jong kind sterf.”  Jesus het vir hom gesê: “Gaan. Jou seun lewe.” Die man het geglo wat Jesus vir hom gesê het en het gegaan.  Maar terwyl hy op pad was, het sy slawe na hom toe gekom om vir hom te sê dat sy seun lewe. Toe het hy hulle gevra in watter uur hy beter geword het. Hulle het geantwoord: “Die koors het gister teen die sewende uur verdwyn.”  Toe het die pa geweet dat dit op presies dieselfde tyd was toe Jesus vir hom gesê het: “Jou seun lewe.” En hy en almal wat in sy huis gewoon het, het geglo.  Dit was die tweede wonderwerk wat Jesus gedoen het toe hy uit Judeʹa na Galileʹa gekom het" (Johannes 4:46-54).

Jesus Christus genees 'n duiwelbesete man in Kapernaum: "Toe het hy na Kaperʹnaum gegaan, ’n stad van Galileʹa. Hy het die mense op die Sabbat geleer, en hulle was verstom oor die manier waarop hy geleer het, want hy het met gesag gepraat. In die sinagoge was daar ’n man met ’n gees, ’n onrein demoon, en hy het met ’n harde stem geskree: “Ha! Wat het ons met jou te doen, Jesus die Nasarener? Het jy gekom om ons te vernietig? Ek weet presies wie jy is: die Heilige van God.” Maar Jesus het streng met hom gepraat en gesê: “Bly stil, en kom uit hom uit.” Nadat die demoon die man tussen hulle neergegooi het, het hy uit hom uitgekom sonder om hom seer te maak. Toe hulle dit sien, was hulle almal verbaas en het hulle vir mekaar begin sê: “Luister net na sy woorde, want hy beveel die onrein geeste met gesag en mag, en hulle kom uit!” En die nuus oor hom het na elke uithoek van die omliggende gebied bly versprei" (Lukas 4:31-37).

Jesus Christus dryf demone uit in die land van die Gadareners (die oostelike deel van die Jordaan, naby die Tiberiasmeer): "Toe hy aan die oorkant kom, in die gebied van die Gadareners, het twee mans tussen die grafte uitgekom na hom toe. Daar was demone in hulle, en hulle was so gewelddadig dat niemand die moed gehad het om op daardie pad verby te gaan nie.  En hulle het geskree: “Wat het ons met jou te doen, Seun van God? Het jy hierheen gekom om ons voor die vasgestelde tyd te pynig?” ’n Hele ent van hulle af het ’n groot trop varke gewei. Toe het die demone hom begin smeek en gesê: “As jy ons gaan uitdryf, stuur ons in die trop varke in.” Hy het vir hulle gesê: “Gaan!” Hulle het dus uitgekom en in die varke ingegaan, en die hele trop het oor die krans gestorm, in die see in, en in die water verdrink.  Maar die oppassers het gevlug, en hulle het in die stad ingegaan en alles vertel, asook wat gebeur het met die mans in wie die demone was.  En die hele stad het uitgekom om Jesus te ontmoet. Toe hulle hom sien, het hulle hom gesmeek om hulle gebied te verlaat" (Matteus 8:28-34).

Jesus Christus genees die skoonmoeder van die apostel Petrus: "Jesus het toe in Petrus se huis ingegaan en gesien dat sy skoonma siek in die bed lê met koors.  Toe het hy aan haar hand geraak, en die koors het verdwyn, en sy het opgestaan en hom begin bedien” (Matteus 8:14,15).

Jesus Christus genees 'n man wat 'n verlamde hand het: "Op ’n ander sabbat het hy in die sinagoge ingegaan en die mense begin leer. En daar was ’n man met ’n misvormde regterhand. Die skrifgeleerdes en die Fariseërs het Jesus toe fyn dopgehou om te sien of hy iemand op die Sabbat sou genees, want hulle wou iets vind waarvan hulle hom kon beskuldig.  Maar hy het geweet hoe hulle redeneer, en daarom het hy vir die man met die misvormde hand gesê: “Staan op en gaan staan in die middel.” En hy het dit gedoen.  Toe het Jesus vir hulle gesê: “Ek vra julle: Mag ’n mens op die Sabbat iets goeds of iets slegs doen, iemand se lewe red of hom doodmaak?” Nadat hy na hulle almal gekyk het, het hy vir die man gesê: “Steek jou hand uit.” Hy het dit gedoen, en sy hand het gesond geword. Maar hulle het woedend geword, en hulle het onder mekaar begin bespreek wat hulle aan Jesus kon doen" (Lukas 6:6-11).

Jesus Christus genees 'n man wat aan edeem, oormatige ophoping van vloeistof in die liggaam: "By een geleentheid het hy op die Sabbat ’n maaltyd in die huis van een van die leiers van die Fariseërs gaan eet, en hulle het hom fyn dopgehou.  Daar was ’n man voor hom wat aan watersug gely het.  Toe het Jesus vir die Fariseërs en dié wat die Wet goed geken het, gevra: “Mag ’n mens iemand op die Sabbat genees of nie?” Maar hulle het nie geantwoord nie. Toe het hy die man geneem, hom gesond gemaak en weggestuur.  Daarna het hy vir hulle gevra: “Wie van julle sal nie onmiddellik sy seun of bul uit ’n put trek as hy op die Sabbatdag daarin val nie?” En hulle kon niks hierop antwoord nie" (Lukas 14:1-6).

Jesus Christus genees 'n blinde man: "En toe Jesus naby Jeʹrigo kom, het ’n blinde man langs die pad gesit en bedel.  Omdat hy gehoor het dat ’n skare daar verbygaan, het hy begin vra wat aan die gang is.  Hulle het vir hom gesê: “Jesus die Nasarener gaan verby!”  Toe het hy uitgeroep: “Jesus, Seun van Dawid, betoon genade aan my!” En die mense wat voor geloop het, het hom streng beveel om stil te bly, maar hy het al hoe meer uitgeroep: “Seun van Dawid, betoon genade aan my!” Toe het Jesus stilgestaan en beveel dat die man na hom toe gebring moet word. Nadat hy nader gekom het, het Jesus vir hom gevra:  “Wat wil jy hê moet ek vir jou doen?” Hy het gesê: “Here, laat my weer sien.” Toe het Jesus vir hom gesê: “Jy kan weer sien. Jou geloof het jou gesond gemaak.” En onmiddellik kon hy weer sien, en hy het hom begin volg terwyl hy God geloof het. Toe al die mense dit sien, het hulle God ook geloof" (Lukas 18:35-43).

Jesus Christus genees twee blindes: "Toe Jesus daarvandaan verder gaan, het twee blinde mans hom gevolg en uitgeroep: “Betoon genade aan ons, Seun van Dawid.”  Nadat hy in die huis ingegaan het, het die blinde mans na hom toe gekom, en Jesus het vir hulle gevra: “Glo julle dat ek dit kan doen?” Hulle het hom geantwoord: “Ja, Here.”  Toe het hy aan hulle oë geraak en gesê: “Laat dit gebeur volgens julle geloof.”  En hulle oë is geopen. En Jesus het hulle streng gewaarsku en gesê: “Maak seker dat niemand hiervan uitvind nie.” Maar nadat hulle buitentoe gegaan het, het hulle die nuus omtrent hom in daardie hele gebied vertel" (Matteus 9:27-31).

Jesus Christus genees 'n doofstom: "Toe Jesus uit die gebied van Tirus terugkom, het hy deur Sidon en deur die gebied van die Dekapoʹlis na die See van Galileʹa gegaan.  Hier het hulle ’n man wat doof was en ’n spraakgebrek gehad het, na hom toe gebring, en hulle het hom gesmeek om sy hand op hom te lê.  En hy het hom alleen eenkant toe geneem, weg van die skare af. Toe het hy sy vingers in die man se ore gesteek, en nadat hy gespoeg het, het hy aan die man se tong geraak. En terwyl hy na die hemel opgekyk het, het hy diep gesug en vir hom gesê: “Efʹfata.” Dit beteken: “Word geopen.”  Toe is sy ore geopen en sy spraakgebrek is weggeneem, en hy het normaal begin praat.  Jesus het hulle beveel om vir niemand te vertel nie, maar hoe meer hy dit vir hulle gesê het, hoe meer het hulle dit verkondig. Ja, hulle was baie verbaas en het gesê: “Hy het alles goed gedoen. Hy laat selfs die dowes hoor en die stommes praat"” (Markus 7:31-37).

Jesus Christus genees die melaatse: "Daar het ook ’n melaatse na Jesus toe gekom, wat gekniel het en hom gesmeek het: “As u net wil, kan u my gesond* maak.” En omdat hy baie jammer gevoel het vir die man, het hy sy hand uitgesteek, aan hom geraak en vir hom gesê: “Ek wil! Word gesond.”  Sy melaatsheid het onmiddellik verdwyn, en hy het gesond* geword" (Markus 1:40-42).

Die genesing van die tien melaatses: "Terwyl hy op pad was na Jerusalem het hy deur die grensgebied van Samariʹa en Galileʹa gereis. Toe hy in ’n dorpie ingaan, het tien melaatse mans hom gesien, maar hulle het op ’n afstand gestaan. Hulle het uitgeroep: “Jesus, Onderrigter, betoon genade aan ons!” Toe hy hulle sien, het hy vir hulle gesê: “Gaan wys julle vir die priesters.” En terwyl hulle weggegaan het, is hulle genees.  Een van hulle het teruggedraai en God met ’n harde stem geloof toe hy sien dat hy genees is. En hy het voor Jesus se voete neergeval met sy gesig na die grond toe en hom bedank. Wat meer is, hy was ’n Samaritaan. Jesus het vir hom gevra: “Al tien is genees, nie waar nie? Waar is die ander nege dan? Het niemand anders behalwe hierdie man van ’n ander nasie teruggedraai om God te eer nie?” Hy het toe vir hom gesê: “Staan op en gaan. Jou geloof het jou gesond gemaak.”" (Lukas 17:11-19).

Jesus Christus genees 'n verlamde: "Ná hierdie dinge was daar ’n fees van die Jode, en Jesus het na Jerusalem gegaan.  In Jerusalem is daar by die Skaappoort ’n bad wat in Hebreeus Betsaʹta genoem word. Hierdie bad het vyf pilaargange gehad  waar baie mense gelê het wat siek, blind en kreupel was, asook dié met misvormde ledemate. Een van die mans wat daar was, was al 38 jaar lank siek.  Jesus het die man daar sien lê en het geweet dat hy reeds lank siek was. Daarom het hy vir hom gevra: “Wil jy gesond word?” Die siek man het geantwoord: “Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit wanneer die water begin beweeg nie, en wanneer ek probeer inklim, klim iemand anders voor my in.” Jesus het vir hom gesê: “Staan op! Tel jou slaapmat op en loop.” En die man het onmiddellik gesond geword, en hy het sy slaapmat opgetel en begin loop” (Johannes 5:1-9).

Jesus Christus genees 'n epilepsie: “Terwyl hulle na die skare toe geloop het, het ’n man na hom toe gekom en voor hom gekniel. Die man het vir hom gesê: “Here, betoon genade aan my seun, want hy ly aan epilepsie en is siek. Hy val dikwels in die vuur en dikwels in die water. Ek het hom na u dissipels toe gebring, maar hulle kon hom nie genees nie.” Jesus het gesê: “Julle is so ’n ongelowige en verdraaide geslag! Hoe lank moet ek by julle bly? Hoe lank moet ek julle verdra? Bring hom hier na my toe.” Toe het Jesus streng met die demoon gepraat, en hy het uit hom uitgekom, en die seun was van daardie uur af genees. Die dissipels het alleen na Jesus toe gekom en gevra: “Hoekom kon ons hom nie uitdryf nie?” Hy het vir hulle gesê: “Omdat julle so min geloof het. Want ek verseker julle: As julle geloof het wat so groot soos ’n mosterdsaadjie is, sal julle vir hierdie berg sê: ‘Gaan van hier af soontoe,’ en dit sal gaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.”” (Matteus 17:14-20).

Jesus Christus doen 'n wonderwerk sonder om dit te weet: "Terwyl Jesus gegaan het, het die skare van alle kante af teen hom gedruk. En daar was ’n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, en niemand kon haar genees nie. Sy het van agter af gekom en aan die fraiings van sy bo-kleed geraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Toe het Jesus gevra: “Wie het aan my geraak?” Toe hulle almal dit ontken, het Petrus gesê: “Onderrigter, die skare omring u en druk van alle kante af teen u.” Maar Jesus het gesê: “Iemand het aan my geraak, want ek weet dat krag uit my uitgegaan het.” Toe die vrou besef dat Jesus weet dat iets gebeur het, het sy voor hom kom neerval terwyl sy gebewe het en voor al die mense gesê hoekom sy aan hom geraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Maar hy het vir haar gesê: “Dogter, jou geloof het jou gesond gemaak. Gaan in vrede"" (Lukas 8:42-48).

Jesus Christus genees op 'n afstand: "Toe hy dit alles vir die volk gesê het, het hy in Kaperʹnaum ingegaan. ’n Sekere militêre offisier het ’n slaaf gehad wat vir hom baie beteken het, maar die slaaf was ernstig siek en het op sterwe gelê. Toe die offisier van Jesus hoor, het hy ’n paar ouermanne van die Jode na hom toe gestuur om vir hom te vra om sy slaaf te kom genees. Hulle het na Jesus toe gekom en hom ernstig begin smeek en gesê: “Hy verdien u hulp, want hy is lief vir ons nasie en hy het ons sinagoge gebou.” Jesus het toe saam met hulle gegaan. Maar toe hy naby die huis was, het die militêre offisier reeds vriende gestuur om vir hom te sê: “Meneer, moenie moeite doen nie, want ek verdien nie dat u onder my dak inkom nie. Daarom dink ek nie dat ek waardig is om na u toe te kom nie. Maar sê die woord en laat my kneg gesond word. Want ek is ook ’n man wat onder die gesag van iemand anders geplaas is, en ek het soldate onder my, en ek sê vir die een: ‘Gaan!’ en hy gaan, en vir ’n ander een: ‘Kom!’ en hy kom, en vir my slaaf: ‘Doen dit!’ en hy doen dit.” Toe Jesus hierdie dinge hoor, was hy verbaas, en hy het omgedraai en vir die skare wat hom gevolg het, gesê: “Ek sê vir julle: Ek het nie eers in Israel sulke groot geloof gevind nie.” En toe dié wat gestuur is, weer by die huis kom, het hulle gesien dat die slaaf gesond is.”" (Lukas 7:1-10).

Jesus Christus genees 'n vrou met 'n gestremdheid vir 18 jaar: "Op die Sabbat het hy mense in een van die sinagoges geleer. En daar was ’n vrou wat 18 jaar lank ’n gees in haar gehad het wat haar siek gemaak het, en sy was krom getrek en kon glad nie regop staan nie. Toe Jesus haar sien, het hy vir haar gesê: “Vrou, jy is van jou swakheid bevry.” Hy het sy hande op haar gelê, en sy het onmiddellik regop gestaan en God begin loof. Maar die hoofbeampte van die sinagoge was kwaad omdat Jesus haar op die Sabbat genees het, en daarom het hy vir die skare gesê: “Daar is ses dae waarop werk gedoen behoort te word. Kom dan op daardie dae om genees te word, nie op die Sabbatdag nie.” Maar die Here het vir hom gesê: “Skynheiliges, maak elkeen van julle nie op die Sabbat sy bul of sy donkie uit die stal los en lei hom weg om hom iets te gee om te drink nie? Hierdie vrou is ’n dogter van Abraham, en sy was 18 jaar lank deur Satan gevange gehou. Moet sy dan nie op die Sabbatdag van hierdie boeie verlos word nie?” Toe hy hierdie dinge sê, het al sy teenstanders skaam gekry, maar die hele skare het bly geword oor al die wonderlike dinge wat hy gedoen het" (Lukas 13:10-17).

Jesus Christus genees die dogter van 'n Fenisiese vrou: "Jesus het daarvandaan vertrek en toe na die gebied van Tirus en Sidon gegaan. ’n Fenisiese vrou uit daardie gebied het gekom en uitgeroep: “Betoon genade aan my, Here, Seun van Dawid. My dogter het ’n demoon in haar, en sy ly verskriklik as gevolg daarvan.” Maar hy het haar nie geantwoord nie. Toe het sy dissipels gekom en vir hom begin sê: “Stuur haar weg, want sy roep die hele tyd agter ons aan.” Hy het geantwoord: “Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel.” Maar die vrou het gekom en aan hom eer bewys en gesê: “Here, help my!” Hy het gesê: “Dit is nie reg om die kinders se brood te vat en dit vir die hondjies te gooi nie.” Sy het gesê: “Ja, Here, maar die hondjies eet tog van die krummels wat van hulle eienaars se tafel afval.” Toe het Jesus vir haar gesê: “Vrou, jou geloof is groot. Laat dit gebeur soos jy wil hê.” En haar dogter was van daardie uur af gesond" (Matteus 15:21-28).

Jesus Christus stop 'n storm: "Hy het toe in ’n boot geklim, en sy dissipels het hom gevolg. Skielik het daar ’n groot storm oor die see opgekom, en golwe het bo-oor die boot gespoel, maar Jesus het gelê en slaap. Hulle het gekom en hom wakker gemaak en gesê: “Here, red ons, ons staan op die punt om dood te gaan!” Maar hy het vir hulle gevra: “Hoekom is julle so bang? Hoekom het julle so min geloof?” Toe het hy opgestaan en die wind en die see bestraf, en ’n groot kalmte het oor die see gekom. En die manne was verbaas en het gesê: “Watter soort mens is hy? Selfs die wind en die see gehoorsaam hom.”” (Matteus 8:23-27). Hierdie wonder demonstreer dat daar in die aardse paradys nie meer storms of oorstromings sal wees wat rampe kan veroorsaak nie.

Jesus Christus wat op die see wandel: "Nadat hy die skare weggestuur het, het hy alleen teen die berg opgegaan om te bid. Toe dit aand geword het, was hy alleen daar. Die boot was toe al honderde meters van die land af en is deur die golwe rondgegooi, want die wind was teen hulle. Maar in die vierde nagwaak het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe die dissipels hom op die see sien loop, was hulle geskok en het hulle gesê: “Dit is ’n verskyning!” En hulle het uitgeroep van vrees. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê: “Bedaar! Dit is ek. Moenie bang wees nie.” Petrus het hom geantwoord: “Here, as dit u is, beveel my om oor die water na u toe te kom.” Hy het gesê: “Kom!” Toe het Petrus uit die boot geklim en oor die water geloop en na Jesus toe gegaan. Maar toe hy na die windstorm kyk, het hy bang geword. En toe hy begin sink, het hy uitgeroep: “Here, red my!” Jesus het onmiddellik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gevra: “Waar is jou geloof? Hoekom het jy begin twyfel?” Nadat hulle in die boot geklim het, het die windstorm gaan lê. Toe het dié in die boot aan hom eer bewys en gesê: “U is werklik God se Seun.”" (Matteus 14:23-33).

Die wonderbaarlike vissery: " By een geleentheid het hy by die Meer van Genneʹsaret gestaan terwyl die skare van alle kante af teen hom gedruk het en na die woord van God geluister het.  En hy het twee bote aan die oewer van die meer sien lê, maar die vissermanne het reeds uit die bote geklim en was besig om hulle nette af te was. Hy het in een van die bote geklim, Simon s’n, en hom gevra om ’n entjie van die land af weg te vaar. Toe het hy gaan sit en die skare van die boot af begin leer. Toe hy ophou praat, het hy vir Simon gesê: “Gaan na waar dit diep is en laat sak julle nette vir ’n vangs.” Maar Simon het geantwoord: “Onderrigter, ons het die hele nag hard gewerk en niks gevang nie, maar as u so sê, sal ek die nette laat sak.” Toe hulle dit doen, het hulle soveel vis gevang dat hulle nette begin skeur het. Toe het hulle vir die mans in die ander boot beduie om hulle te kom help, en hulle het gekom en al twee bote so vol gemaak dat dit amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, het hy op sy knieë voor Jesus neergeval en gesê: “Gaan weg van my af, Here, want ek is ’n sondige man.” Want hy en almal wat by hom was, was baie verbaas omdat hulle soveel vis gevang het. Jakobus en Johannes, Sebedeʹus se seuns, wat saam met Simon gewerk het, was ewe verbaas hieroor. Maar Jesus het vir Simon gesê: “Hou op om bang te wees. Van nou af sal jy mense lewend vang.” Toe het hulle die bote teruggebring land toe en alles agtergelaat en hom gevolg" (Lukas 5:1-11).

Jesus Christus vermeerder die brode: "Hierna het Jesus na die oorkant van die See van Galileʹa, of Tibeʹrias, gegaan. En ’n groot skare het hom bly volg, omdat hulle sy wonderwerke gesien het toe hy die siekes genees het. Daarom het Jesus teen ’n berg opgegaan en daar saam met sy dissipels gaan sit. En die Pasga, die fees van die Jode, was naby. Toe Jesus opkyk en sien dat ’n groot skare na hom toe kom, het hy vir Filippus gevra: “Waar gaan ons brood koop sodat hierdie mense kan eet?” Hy het dit egter gesê om hom te toets, want hy het geweet wat hy binnekort sou doen. Filippus het hom geantwoord: “Brood vir 200 denaʹrii is nie genoeg sodat elkeen van hulle selfs net ’n stukkie kan kry nie.”  Een van sy dissipels, Andreʹas, Simon Petrus se broer, het vir hom gesê: “Hier is ’n seuntjie wat vyf brode en twee vissies het. Maar wat is dit nou onder so baie mense?” Jesus het gesê: “Laat die mense gaan sit.” Daar was baie gras, en hulle het gaan sit. Daar was omtrent 5 000 mans. Jesus het die brood geneem, en nadat hy ’n dankgebed gedoen het, het hy dit uitgedeel aan dié wat daar gesit het. Hy het dieselfde met die vissies gedoen, en die mense kon soveel eet as wat hulle wou. Toe hulle genoeg geëet het, het hy vir sy dissipels gesê: “Maak die oorskietstukke bymekaar sodat niks gemors word nie.” Hulle het dit toe bymekaargemaak, en hulle het 12 mandjies vol gemaak met die oorskietstukke van die vyf brode wat die mense geëet het. Toe die mense die wonderwerk sien wat hy gedoen het, het hulle begin sê: “Dit is beslis die Profeet wat in die wêreld sou inkom.” Omdat Jesus geweet het dat hulle op die punt staan om hom te kom gryp en hom koning te maak, het hy weer weggegaan na die berg toe, heeltemal alleen hieroor. Maar Jesus het vir Simon gesê: “Hou op om bang te wees. Van nou af sal jy mense lewend vang.” Toe het hulle die bote teruggebring land toe en alles agtergelaat en hom gevolg" (Johannes 6:1-15). Daar sal voedsel in oorvloed wees oor die hele aarde (Psalms 72:16; Jesaja 30:23).

Jesus Christus wek die seun van 'n weduwee weer op: "Kort daarna het hy na ’n stad gereis wat Nain genoem word, en sy dissipels en ’n groot skare het saam met hom gereis. Toe hy naby die poort van die stad kom, kyk! toe word daar ’n dooie man uitgedra, die enigste seun van sy ma. Sy was boonop ’n weduwee. Daar was ook ’n groot groep mense van die stad by haar. Toe die Here haar sien, het hy baie jammer vir haar gevoel, en hy het vir haar gesê: “Hou op huil.” Hy het toe nader gegaan en aan die draagbaar geraak, en die draers het gaan staan. Hy het gesê: “Jong man, ek sê vir jou: Staan op!” En die dooie man het regop gesit en begin praat, en Jesus het hom aan sy ma gegee. Hulle almal was verbaas, en hulle het God begin loof en gesê: “’n Groot profeet het onder ons verskyn,” en: “God het aandag aan sy volk geskenk.” En die nuus oor hom het deur die hele Judeʹa en die hele omliggende gebied versprei” (Lukas 7:11-17).

Jesus Christus herleef die dogter van Jaïrus: "Terwyl hy nog gepraat het, het ’n verteenwoordiger van die hoofbeampte van die sinagoge gekom en gesê: “U dogter het gesterf! Moenie die Leermeester langer lastig val nie.” Toe Jesus dit hoor, het hy vir hom gesê: “Moenie bekommerd wees nie. Betoon net geloof, en sy sal gered word.”  Toe hy by die huis kom, het hy niemand saam met hom laat ingaan nie, behalwe Petrus, Johannes, Jakobus en die meisie se pa en ma. Die mense het almal gehuil en hulleself geslaan omdat hulle oor haar getreur het. Toe het hy gesê: “Hou op huil, want sy het nie gesterf nie. Sy slaap.” Hulle het hom begin uitlag, want hulle het geweet dat sy gesterf het.  Maar hy het haar hand geneem en uitgeroep: “Kind, staan op!” En sy het weer lewend geword, en sy het dadelik opgestaan, en hy het gesê dat hulle vir haar iets moet gee om te eet. Wel, haar ouers se harte het oorgeloop van vreugde, maar hy het vir hulle gesê om vir niemand te vertel wat gebeur het nie” (Lukas 8:49-56).

Jesus Christus laat sy vriend Lasarus, wat vier dae gelede oorlede is, weer opstaan: "Jesus het nog nie in die dorpie ingekom nie, maar hy was nog op die plek waar Marta hom ontmoet het. Toe die Jode wat saam met Maria in die huis was en haar getroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg, en hulle het gedink dat sy na die graf toe gaan om daar te huil. Toe Maria by Jesus kom en hom sien, het sy voor sy voete neergeval en vir hom gesê: “Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie.” Toe Jesus sien dat sy huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het, ook huil, het hy in sy binneste gekreun en ontsteld geword. Hy het gevra: “Waar het julle hom neergelê?” Hulle het vir hom gesê: “Here, kom kyk.” Jesus het gehuil. Daarom het die Jode begin sê: “Kyk hoe lief was hy vir hom!” Maar party van hulle het gevra: “Kon hierdie man wat die oë van die blinde man geopen het, nie gekeer het dat hy sterf nie?”

Toe het Jesus, nadat hy weer in sy binneste gekreun het, by die graf gekom. Dit was in werklikheid ’n grot, en ’n klip het daarteen gelê.  Jesus het gesê: “Neem die klip weg.” Marta, die suster van die oorledene, het vir hom gesê: “Here, hy moet nou al ruik, want dit is al vier dae.” Jesus het vir haar gevra: “Het ek nie vir jou gesê dat jy die heerlikheid van God sal sien as jy glo nie?” Toe het hulle die klip weggeneem. Jesus het na die hemel opgekyk en gesê: “Vader, ek dank u dat u na my geluister het. Ek het geweet dat u altyd na my luister, maar ek het gepraat weens die skare wat rondom my staan, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het.” Toe hy hierdie dinge gesê het, het hy met ’n harde stem uitgeroep: “Laʹsarus, kom uit!”  Die man wat dood was, het uitgekom. Sy hande en voete was met grafdoeke gebind, en sy gesig was met ’n doek toegedraai. Jesus het vir hulle gesê: “Maak hom los en laat hom gaan”” (Johannes 11:30-44).

Die laaste wonderbaarlike vissery (kort na die opstanding van Christus): "Toe dit oggend begin word, het Jesus op die strand gestaan, maar die dissipels het nie besef dat dit Jesus is nie. Toe het Jesus vir hulle gevra: “Vriende, het julle nie iets om te eet nie?” Hulle het geantwoord: “Nee!” Hy het vir hulle gesê: “Gooi die net aan die regterkant van die boot uit, en julle sal iets vind.” Toe het hulle dit uitgegooi, maar daar was so baie vis in die net dat hulle dit nie kon intrek nie. Toe het die dissipel vir wie Jesus lief was, vir Petrus gesê: “Dit is die Here!” Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy bo-kleed aangetrek, want hy was kaal, en hy het in die see gespring. Maar die ander dissipels het in die bootjie gekom en die net vol vis gesleep, want hulle was nie ver van die land af nie, net sowat 90 meter daarvandaan" (Johannes 21:4-8).

Jesus Christus het baie ander wonderwerke gedoen. Dit versterk ons ​​geloof, moedig ons aan en kyk na die vele seëninge wat op die aarde sal wees. Die geskrewe woorde van die apostel Johannes gee 'n uitstekende opsomming van die wonderlike aantal wonderwerke wat Jesus Christus gedoen het, as waarborg vir wat op die aarde sal gebeur: "Daar is in werklikheid ook baie ander dinge wat Jesus gedoen het. As dit ooit in volle besonderhede opgeteken sou word, dink ek dat die wêreld self nie die boekrolle wat geskryf is, sou kon bevat nie” (Johannes 21:25).

Die elementêre onderrig van die Bybe

 God het 'n Naam: Jehovah: "Ek is Jehovah. Dit is my naam; en aan niemand anders sal ek my heerlikheid gee nie, en ook nie my lof aan gesnede beelde nie" (Jesaja 42:8) (The Revealed Name). Ons moet net Jehovah aanbid: "U is waardig, Jehovah, ja, ons God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, want u het alles geskep, en weens u wil het hulle bestaan en is hulle geskep" (Openbaring 4:11). Ons moet Hom liefhê met al ons lewensmag: "Hy het vir hom gesê: “‘Jy moet Jehovah jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.’ Dit is die grootste en eerste gebod" (Matteus 22:37,38) (Worship Jehovah; In Congregation). God is nie 'n Drie-eenheid nie. Die drie-eenheid is nie 'n Bybelse leer nie.

Jesus Christus is die enigste Seun van God in die sin dat Hy die enigste Seun van God is wat direk deur God geskape is: "En toe Jesus in die streke van Sesareʹa-Filipʹpi gekom het, het hy sy dissipels gevra: “Wie sê die mense is die Seun van die mens?” Hulle het gesê: “Party sê Johannes die Doper, ander Eliʹa, nog ander Jeremia of een van die profete.” Hy het vir hulle gesê: “Maar julle, wie sê julle is ek?” Simon Petrus het geantwoord en gesê: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” Jesus het geantwoord en vir hom gesê: “Gelukkig is jy, Simon, seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is" (Mattheus 16:13-17, Johannes 1:1-3). Jesus Christus is nie die Almagtige God nie en is nie deel van 'n Drie-eenheid nie (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

Die heilige gees is die aktiewe krag van God. Hy is nie 'n persoon nie: "En tonge soos van vuur het vir hulle sigbaar geword en is verdeel, en een het op elkeen van hulle gaan sit" (Handelinge 2: 3). Die Heilige Gees is nie deel van 'n Drie-eenheid nie.

Die Bybel is die Woord van God: "Die hele Skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om te onderrig, om tereg te wys, om dinge reg te stel, om in regverdigheid te dissiplineer, sodat die mens van God volkome bevoeg kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie werk" (2 Timoteus 3:16,17). Ons moet dit lees, bestudeer en toepas in ons lewens: "Maar sy behae is in die wet van Jehovah, En in sy wet lees hy dag en nag op gedempte toon. En hy sal beslis word soos ’n boom wat by waterstrome geplant is, Wat sy vrugte op sy tyd gee En waarvan die blare nie verwelk nie, En alles wat hy doen, sal suksesvol wees" (Psalms 1:1-3) (Read The Bible Daily).

Slegs geloof in die offer van Christus laat vergifnis van sondes toe en later genesing en opstanding van die dooies: "Want God het die wêreld so liefgehad dat hy sy enigverwekte Seun gegee het, sodat elkeen wat geloof in hom beoefen, nie vernietig sal word nie maar die ewige lewe kan hê. (...) Hy wat geloof in die Seun beoefen, het die ewige lewe; hy wat aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die gramskap van God bly op hom" (Johannes 3:16,36, Matteus 20:28) (The Release).

Die Koninkryk van God is 'n hemelse regering wat in 1914 in die hemel gevestig is en waarvan die Koning Jesus Christus is, vergesel van 144,000 konings en priesters wat die "Nuwe Jerusalem", die bruid van Christus, uitmaak. Hierdie hemelse regering van God sal 'n einde maak aan die huidige menslike heerskappy tydens die Groot Verdrukking en sal hom op die Aarde vestig: "En in die dae van dié konings sal die God van die hemel ’n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie. En die koninkryk sal aan geen ander volk oorgedra word nie. Dit sal al hierdie koninkryke verbrysel en daar ’n einde aan maak, en self sal dit tot onbepaalde tye bly staan" (Openbaring 12: 7-12, 21: 1-4, Mattheus 6: 9,10, Daniël 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

Die dood is die teenoorgestelde van die lewe. Die siel sterf en die gees (die lewenskrag) verdwyn: "Moenie julle vertroue in edeles stel nie, Ook nie in die mensekind, aan wie geen redding behoort nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy grond; Op daardie dag vergaan sy gedagtes" (Psalms 146:3,4, Prediker 3:19,20, 9:5,10).

Daar sal 'n opstanding van die regverdige en die onregverdiges wees: "Moet julle nie hieroor verwonder nie, want die uur kom waarin almal wat in die gedenkgrafte is, sy stem sal hoor en sal uitkom, dié wat goeie dinge gedoen het, tot ’n opstanding van die lewe, dié wat veragtelike dinge beoefen het, tot ’n opstanding van oordeel" (Johannes 5:28,29, Handelinge 24:15). Die onregverdiges sal geoordeel word op grond van hul gedrag gedurende die 1000-jarige regering (en nie op grond van hul verlede se gedrag nie): "En ek het ’n groot wit troon gesien en die een wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor hom weggevlug, en geen plek is vir hulle gevind nie. En ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan, en boekrolle is oopgemaak. Maar ’n ander boekrol is oopgemaak; dit is die boekrol van die lewe. En die dooies is geoordeel na dié dinge wat in die boekrolle geskrywe staan, volgens hulle dade. En die see het die dooies daarin gegee, en die dood en Haʹdes het die dooies in hulle gegee, en elkeen van hulle is volgens hulle dade geoordeel" (Openbaring 20: 11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

Slegs 144,000 mense sal saam met Jesus Christus na die hemel toe gaan: "En ek het gesien, en kyk! die Lam het op die berg Sion gestaan, en saam met hom honderd-vier-en-veertigduisend met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorkoppe geskrywe. En ek het ’n geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie waters en soos die geluid van harde donder; en die geluid wat ek gehoor het, was soos van sangers wat hulleself op die harp begelei en op hulle harpe speel. En hulle sing as ’t ware ’n nuwe lied voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge; en niemand kon daardie lied leer nie, behalwe die honderd-vier-en-veertigduisend, wat van die aarde gekoop is. Dit is hulle wat hulle nie met vroue verontreinig het nie; trouens, hulle is maagde. Dit is hulle wat die Lam bly volg ongeag waar hy gaan. Hulle is uit die mensdom gekoop as eerstelinge vir God en vir die Lam, en geen leuen is in hulle mond gevind nie; hulle is sonder smet" (Openbaring 7: 3-8; 14: 1-5). Die groot skare wat in Openbaring 7: 9-17 genoem word, is diegene wat die groot verdrukking sal oorleef en ewig in die aardse paradys lewe: "Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk! ’n groot menigte, wat geen mens kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale, wat voor die troon en voor die Lam staan, geklee in wit klere; en daar was palmtakke in hulle hande. (...) Toe het ek dadelik vir hom gesê: “My heer, ú weet.” En hy het vir my gesê: “Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die Lam. Daarom is hulle voor die troon van God; en hulle verrig dag en nag heilige diens aan hom in sy tempel; en die Een wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle uitsprei. Hulle sal nie meer honger of dors wees nie, en ook sal die son nie op hulle neerbrand of enige verskroeiende hitte nie, want die Lam, wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en sal hulle na fonteine van waters van die lewe lei. En God sal elke traan van hulle oë afvee" (Openbaring 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

Ons leef die laaste dae wat by die groot verdrukking sal eindig (Mattheus 24,25, Markus 13, Lukas 21, Openbaring 19:11-21). Die teenwoordigheid (Parousia) van Christus het sedert 1914 onsigbaar begin en eindig op die einde van 'n duisend jaar: "Terwyl hy op die Olyfberg gesit het, het die dissipels alleen na hom toe gekom en gesê: “Sê vir ons: Wanneer sal hierdie dinge wees, en wat sal die teken van u teenwoordigheid en van die voleinding van die stelsel van dinge wees?" (Matteus 24:3) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).

Die paradys sal aardse wees: "En ek het ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde gesien; want die vorige hemel en die vorige aarde het verbygegaan, en die see is daar nie meer nie. Ek het ook die heilige stad, Nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerdaal, toeberei soos ’n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek ’n harde stem van die troon af hoor sê: “Kyk! Die tent van God is by die mensdom, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volke wees. En God self sal by hulle wees. En hy sal elke traan van hulle oë afvee, en die dood sal daar nie meer wees nie, en ook verdriet en angsgeroep en pyn sal daar nie meer wees nie. Die vorige dinge het verbygegaan" (Jesaja 11,35,65, Openbaring 21:1-5) (The Release).

God het kwaad toegelaat. Dit het 'n antwoord gegee op die duiwel se uitdaging vir die legitimiteit van Jehovah se Soewereiniteit (Genesis 3:1-6) (Satan Hurled). En ook om 'n antwoord te gee op die beskuldiging van die duiwel oor die integriteit van menslike wesens (Job 1:7-12; 2:1-6). Dit is nie God wat lyding veroorsaak nie: "Laat niemand, wanneer hy beproef word, sê: “Ek word deur God beproef” nie. Want met bose dinge kan God nie beproef word nie, en ook beproef hy self niemand nie" (Jakobus 1:13). Lyding is die gevolg van vier hooffaktore: Die duiwel kan die een wees wat die lyding veroorsaak (maar nie altyd nie) (Job 1:7-12; 2:1-6). Lyding is die gevolg van ons sondige toestand van afgaande Adam wat ons lei tot ouderdom, siekte en dood (Romeine 5:12, 6:23). Lyding kan die gevolg wees van slegte menslike besluite (van ons kant of van ander mense) (Deuteronomium 32:5, Romeine 7:19). Lyding kan die gevolg wees van "onvoorsiene tye en gebeure" wat veroorsaak dat die persoon op die verkeerde plek op die verkeerde tyd (Prediker 9:11). Destiny is nie 'n Bybelse leer nie, ons is nie 'bestem' om goed of kwaad te doen nie, maar op grond van vrye wil kies ons om 'goed' of 'kwaad' te doen (Deuteronomium 30: 15).

Ons moet die belange van die koninkryk van God dien. Om gedoop te word en te handel volgens wat in die Bybel geskryf is: "Gaan dus en maak dissipels van mense van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die heilige gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk! ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die stelsel van dinge" (Matteus 28: 19,20) (The Baptism). Hierdie vaste houding ten gunste van God se koninkryk word in die openbaar gedemonstreer deur gereeld die Goeie Nuus te verkondig (Mattheus 24:14) (The Good News; The End of Patriotism).

Verbode in die Bybel

Haat is verbied: "Elkeen wat sy broer haat, is ’n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie" (1 Johannes 3:15). Moord is verbied, moord vir persoonlike redes, moord deur godsdienstige patriotisme of deur staatspatriotisme is verbied. "Toe het Jesus vir hom gesê: “Sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat die swaard opneem, sal deur die swaard vergaan" (Matteus 26:52).

Diefstal word verbied: "Laat die steler nie meer steel nie, maar laat hom liewer hard werk deur met sy hande goeie werk te doen, sodat hy iets kan hê om uit te deel aan iemand wat gebrek het" (Efesiërs 4:28).

Om te lieg, is verbied: "Moenie vir mekaar lieg nie. Lê die ou persoonlikheid met sy gebruike af" (Kolossense 3: 9).

Ander Bybelse verbods:

"Want die heilige gees en ons het dit goedgedink om geen verdere las vir julle by te voeg nie, behalwe hierdie noodsaaklike dinge: om julle voortdurend te onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwurg is en van hoerery. As julle julle sorgvuldig van hierdie dinge bewaar, sal julle voorspoedig wees. Mag julle goeie gesondheid geniet!" (Handelinge 15:19,20,28,29).

Dinge wat deur afgode besmet is: Dit is "dinge" wat verband hou met godsdienstige praktyke in stryd met die Bybel, die viering van heidense vakansiedae. Dit kan wees godsdienstige praktyke voor slagting of verbruik van vleis: "Hou aan om alles te eet wat in ’n vleismark verkoop word sonder om navraag te doen, ter wille van julle gewete; want “aan Jehovah behoort die aarde en alles wat dit vul”. As enigeen van die ongelowiges julle nooi en julle wil gaan, eet dan alles wat julle voorgesit word sonder om navraag te doen, ter wille van julle gewete. Maar as iemand vir julle sê: “Dit is iets wat as offerande gebring is”, moet dan nie eet nie, ter wille van die een wat dit onthul het en ter wille van die gewete. Ek sê “gewete”, nie jou eie nie, maar dié van die ander persoon. Want waarom moet my vryheid deur ’n ander se gewete geoordeel word? As ek iets met danksegging geniet, waarom moet ek dan gesmaad word oor dit waarvoor ek dank?" (1 Korintiërs 10:25-30).

Met betrekking tot godsdienstige praktyke verbied in die Bybel: "Moenie saam met ongelowiges onder ’n ongelyke juk kom nie. Want watter gemeenskap het regverdigheid en wetteloosheid? Of watter deelgenootskap het lig met duisternis? En watter ooreenstemming is daar tussen Christus en Beʹlial? Of watter aandeel het ’n getroue met ’n ongelowige? En watter ooreenkoms het God se tempel met afgode? Want ons is ’n tempel van ’n lewende God; net soos God gesê het: “Ek sal onder hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees.” “‘Gaan dus onder hulle uit en sonder julle af’, sê Jehovah, ‘en hou op om wat onrein is, aan te raak’”; “‘en ek sal julle inneem’”. “‘En ek sal vir julle ’n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees’, sê Jehovah die Almagtige" (2 Korintiërs 6:14-18).

Moenie afgodery beoefen nie. 'N Mens moet alle afgodsvoorwerpe of beelde, kruise, beelde vir godsdienstige doeleindes vernietig: "Gaan in deur die nou poort; want breed en wyd is die pad wat na die vernietiging lei, en dié wat daardeur ingaan, is baie; maar nou is die poort en smal is die pad wat na die lewe lei, en dié wat dit vind, is min. “Pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle toe kom, maar van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle herken. Mense pluk nooit druiwe van dorings of vye van dissels nie, of hoe? Net so bring elke goeie boom goeie vrugte voort, maar elke slegte boom bring waardelose vrugte voort; ’n goeie boom kan nie waardelose vrugte dra nie, en ’n slegte boom kan ook nie goeie vrugte voortbring nie. Elke boom wat nie goeie vrugte voortbring nie, word afgekap en in die vuur gegooi. So sal julle daardie mense dan aan hulle vrugte herken. “Nie elkeen wat vir my sê: ‘Here, Here’, sal in die koninkryk van die hemele ingaan nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê: ‘Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam demone uitgedryf en in u naam talle kragtige werke verrig nie?’ En tog sal ek dan openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie! Gaan weg van my af, julle werkers van wetteloosheid" (Matteus 7:13-23). Moenie okkultisme beoefen nie: waarsêery, magie, astrologie ... Ons moet alle voorwerpe verwant aan okkultisme vernietig: "Ja, heelparty van dié wat toorkunste beoefen het, het hulle boeke bymekaargebring en voor almal verbrand. En hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat dit vyftigduisend silwerstukke werd was. So het die woord van Jehovah op ’n magtige wyse bly groei en seëvier" (Handelinge 19:19,20).

Moenie flieks of pornografiese of gewelddadige en vernederende beelde bekyk nie. Weerhou dobbel, dwelms gebruik, betelnoten, tabak, oortollige alkohol, orgies: "Gevolglik versoek ek julle dringend op grond van die medelye van God, broers, om julle liggaam aan te bied as ’n offerande wat lewend, heilig en vir God aanneemlik is, ’n heilige diens met julle denkvermoë" (Romeine 12:1, Mattheus 5:27-30, Psalms 11: 5).

Onsedelikheid (hoerery): owerspel, seksuele verhoudings sonder om getroud (manlike / vroulike), manlike en vroulike homoseksualiteit en vernederende seksuele praktyke: "Wat! Weet julle nie dat onregverdiges God se koninkryk nie sal beërf nie? Moenie mislei word nie. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of mans wat vir onnatuurlike doeleindes aangehou word of mans wat by mans lê of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of afpersers sal God se koninkryk beërf nie" (1 Korintiërs 6:9,10). "Laat die huwelik onder almal eerbaar wees en die huweliksbed sonder verontreiniging, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel" (Hebreërs 13:4).

Die Bybel veroordeel poligamie, enige man in hierdie situasie wat die wil van God wil doen, moet sy situasie reguleer deur net te bly met sy eerste vrou wat hy getroud het (1 Timoteus 3:2, "man van een vrou "). Die Bybel verbied masturbasie: "DMaak dan dood julle liggaamsdele wat op die aarde is ten opsigte van hoerery, onreinheid, geslagsdrif, skadelike begeertes en hebsug, wat afgodediens is" (Kolossense 3:5).

Dit is verbied om bloed te eet, selfs in die terapeutiese omgewing (bloedoortapping): "Net vleis met sy siel—sy bloed—mag julle nie eet nie" (Genesis 9: 4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).

Alle dinge wat deur die Bybel veroordeel word, word nie in hierdie Bybelstudie uitgespel nie. 'N Christen wat geestelike volwassenheid het en 'n goeie kennis van Bybelse beginsels sal die verskil tussen "goed" en "kwaad" ken, al is dit nie direk in die Bybel geskryf nie: "Maar vaste voedsel is vir volwasse mense, vir dié wie se waarnemingsvermoëns deur gebruik geoefen is om te onderskei wat reg sowel as verkeerd is" (Hebreërs 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Die belofte van god

Hoofkieslys:

Partagez cette page